skierniewickie.pl

50. sesja Rady Miasta

Zmiana nazwy „Ekonomika”, zmiany w budżecie miasta, uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta – to główne punkty, nad którymi głosowali skierniewiccy radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta.

Obrady odbyły się w piątek, 25 kwietnia. Oprócz punktów merytorycznych zaplanowanych w porządku obrad pomiędzy radnymi opozycji a prezydentem miasta, Leszkiem Trębskim, wywiązywały się gorące dyskusje. Poniżej pełny zapis video z tego posiedzenia.

dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz