skierniewickie.pl

Szkolnictwo w Skierniewicach

Poniedziałek 19.07.2010Iwona Maculewicz
W Skierniewicach jest niemal wszystko, co jest potrzebne mieszkańcom w zakresie edukacji - przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i uczelnie wyższe. To placówki zarówno państwowe, jak i prywatne. Oczywiście są one bardzo różne pod wieloma względami, jak: położenie i otoczenie, warunki lokalowe, wyposażenie, kadra, ilość i rodzaj zajęć dodatkowych, osiągnięcia placówki i jej wychowanków, koła zainteresowań itd. Są to kwestie bardzo istotne zarówno dla rodziców, jak również dla dzieci i młodzieży.

Wybierając daną placówkę kierujemy się różnymi kryteriami, oczekiwaniami i naszymi potrzebami. To bardzo indywidualne podejście, bo przedszkole i szkołę podstawową wybierają z reguły rodzice. Ale w przypadku gimnazjum i szkoły średniej zdanie dziecka już czasem się liczy. A jest w czym wybierać – szkoły prowadzą różne klasy profilowe. Powstają nowe, które są dostosowane do potrzeb samych uczniów, jak i rynku pracy.

W Skierniewicach istnieją również uczelnie wyższe, które kształcą na kierunkach: ekonomia, pedagogika, socjologia, ogrodnictwo, kosmetologia, dietetyka i inne.

Warto jeszcze wymienić skierniewickie szkoły artystyczne – muzyczna I i II stopnia. W Skierniewicach istnieje kilka prywatnych szkół, jak liceum uzupełniające czy studium policealne i inne. Oprócz tych szkół różnego typu w Skierniewicach działają jeszcze prywatne szkoły językowe, których oferta jest dość bogata, można się uczyć nie tylko języków popularnych, jak angielski, niemiecki czy francuski, ale też hiszpańskiego, włoskiego czy rosyjskiego.

Warto jeszcze wspomnieć o placówkach edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych, jak Zespół Szkół Integracyjnych im. Marii Grzegorzewskiej czy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka, to tu w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze młodzież i dzieci niepełnosprawne uczą się, bawią i rozwijają. 


Poniżej spis placówek:


Przedszkola publiczne:
Przedszkole Nr 1 – ul. Batorego 61/63
tel. (0-46) 833-26-77
Przedszkole Nr 2 - ul. Szarych Szeregów 6,
tel. (0-46) 833-56-55
Przedszkole Nr 3 - ul. Kopernika 15,
tel. (0-46) 833-48-38
Przedszkole Nr 4 - ul. Iwaszkiewicza 1,
tel. (0-46) 833-54-30
Przedszkole Nr 5 - ul. Czysta 38,
tel. (0-46) 833-25-67
Przedszkole Nr 8 - ul. Rybickiego 2,
tel. (0-46) 833-21-28
Przedszkole Nr 10 - ul. Szkolna 1,
tel. (0-46) 833-38-67
Przedszkole Nr 13 - ul. Szarych Szeregów 6,
tel. (0-46) 833-56-83

Przedszkola prywatne:
Przedszkole "Moja Ekolandia"
ul. Skłodowskiej 27
tel. 666 121 918

Przedszkole Społeczne
ul. Wańkowicza 9, tel/fax (046) 833-28-85

Przedszkole Małych Odkrywców
ul. Nowobielańska 61 ,
tel/fax (046) 833-50-40 lub 0605 275 296

Przedszkole Niepubliczne"Bartek"
ul. Zadębie 44
tel.604 56 13 69

Przedszkole Niepubliczne „PLASTUŚ”
ul. Twarowskiej 2a
tel. 600 80 67 87

Prywatne Przedszkole "Pod dębami"
ul. Piłsudskiego 7/9
tel. 046 833 67 20

Szkoły podstawowe publiczne:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
ul. Sienkiewicza 14,
tel. / fax: (0-46) 833-34-33

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
ul. 1 Maja 15,
tel. / fax: (0-46) 833-32-72

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Curie - Skłodowskiej
ul. Jasna 30,
tel./ fax: (0-46) 833-27-38

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II
ul. Marii Konopnickiej 5,
Tel./ fax: (0-46) 833-20-67

Szkoła Podstawowa Nr 7 im Kornela Makuszyńskiego
ul. Maksymiliana Kolbego 30,
tel. (0-46) 833-10-27; fax (0-46) 835-12-92

Szkoła Podstawowa Nr 9
Tel./ fax: (0-46) 833-72-32; tel. (0-46) 833-81-91

Szkoły podstawowe niepubliczne:

Szkoła Podstawowa im.ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12
Tel/fax (046) 832-37-10

Społeczna Szkoła Podstawowa MILENIUM
ul. Wańkowicza 9,
tel/fax 46/ 833-28-85

Gimnazja publiczne:

Gimnazjum Nr 1
ul. Szarych Szeregów 6,
tel. / fax: (0-46) 833-53-98

Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II
ul. Marii Konopnickiej 5,
Tel./ fax: (0-46) 833-20-67

Gimnazjum Nr 3 im. Ignacego Krasickiego
ul. Kilińskiego 9,
tel. (0-46) 833-24-75

Gimnazjum Nr 4
ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice
Tel. (0-46) 833-10-20

Gimnazjum Integracyjne
ul. Tetmajera 7,
Tel./ fax: (0-46) 833-72-32; tel. (0-46) 833-81-91

Gimnazja niepubliczne:

Gimnazjum im. ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12,
tel./fax (0-46) 832-74-78; 832-74-79

Gimnazjum Społeczne MILENIUM
ul. Wańkowicza 9, tel/fax (046) 833-28-85Szkoły średnie publiczne:

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa
ul. Sienkiewicza 10,
tel. (046) 833-31-89;

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Pomologiczna 6,
w składzie Zespołu:
Technikum,
Liceum Profilowane,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Tel. (0-46) 833-68-66, 833-50-42

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Chor. Józefa Paczkowskiego
ul. Pomologiczna 15,
w składzie Zespołu:
Technikum,
Liceum Ogólnokształcące,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Tel. (0-46) 833-32-67, 833-21-35 fax. 833-23-11

Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Wincentego Rzymowskiego
ul. Działkowa 10,
w składzie Zespołu:
Technikum,
Liceum Ogólnokształcące
Tel. (0-46) 833-35-19, fax. 833-35-19

Zespół Szkół Nr 4
ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice
W składzie Zespołu:
Technikum,
Liceum Ogólnokształcące,
Liceum Profilowane
Tel. (0-46) 833-10-20

Szkoły średnie niepubliczne:

Klasyczne Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, tel./fax (0-46) 832-74-78; 832-74-79

Społeczne Liceum Ogólnokształcące MILENIUM
 ul. Wańkowicza 9,
tel/fax (046) 833-28-85

Pozostałe placówki edukacyjne:

Prywatne Studium Policealne w Skierniewicach
ul. Piłsudskiego 7/9, tel. 046 833-67-20

Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Skierniewicach
ul. Piłsudskiego 7/9,
tel. 046 833-67-20

Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Skierniewicach
adres : ul. Piłsudskiego 7/9,
tel. 046 833-67-20

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "ŻAK"
adres : ul. Gałeckiego 2c,
tel 046 832-37-38

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "ŻAK"
adres : ul. Gałeckiego 2c,
tel 046 832-37-38

Policealna Szkoła Administracji "ŻAK"
adres : ul. Gałeckiego 2c,
tel 046 832-37-38

Policealna Szkoła Informatyki "ŻAK"
adres : ul. Gałeckiego 2c,
tel 046 832-37-38

Policealna Szkoła Kosmetyki "ŻAK"
adres : ul. Gałeckiego 2c,
tel 046 832-37-38

Policealna Szkoła Zawodowa "ŻAK"
adres : ul. Gałeckiego 2c,
tel 046 832-37-38

Policealna Szkoła CNiB "ŻAK"
adres : ul. Gałeckiego 2c,
tel 046 832-37-38

"Instytut Kosmetyki Profesjonalnej"
Prywatna Szkoła Policealna Lucyny Wiewiórskiej
adres : ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice

Warszawskie Centrum Edukacyjne "Matel Service"
adres: ul. Rybickiego 8, 96-100 Skierniewice

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
adres : ul. Rybickiego 8, 96-100 Skierniewice

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
adres : ul. Jasna 24, 96-100 Skierniewice

Uczelnie wyższe:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
ul. Batorego 64c
Tel. (0-46) 834-40-00
Fax. (0-46) 834-40-07

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach
ul. Mazowiecka 1b
tel./fax. (0-46) 832-11-61 (62), (0-46) 832-51-40,
fax. (0-46) 834-90-91  

Szkoły artystyczne:

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Skierniewicach
ul. Lelewela 9,
tel. (0-46) 833-38-28

Samorządowa Szkoła Muzyczna II Stopnia w Skierniewicach
ul. Prymasowska 6,
Tel. (0-46) 833-38-28

Pozostałe placówki oświatowe:

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
ul. Nowobielańska 100,
Tel. (0-46) 833-96-00
W skład Ośrodka wchodzą:
-    zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim,
-    przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym,
-    szkoła podstawowa,
-    gimnazjum,
-    Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
-    Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. Senatorska 10
tel. (0-46) 833-28-28

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
Al. Niepodległości 4
tel. (0-46) 833 20 03

bardzo dobry
Ocena:
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
  • Rzeczywiście Skierniewice mają dosyć bogatą ofertę edukacyjną. Ale niestety jeśli chodzi o szkoły językowe to jest trochę słabiutko, szczególnie teraz w okresie wakacji dodzwonić się do którejkolwiek graniczy z cudem. Wiadomo okres urlopowy, ale to przecież teraz rodzice myślą i decydują do której szkoły zapisać swoje pociechy na dodatkowe zajęcia.

    nara2010-07-20 09:30:15