skierniewickie.pl

Skierniewice: Bolimowski Park Krajobrazowy

Poniedziałek 23.05.2011oprac. Aleksandra Zegarek
Bolimowski Park Krajobrazowy: Rodzina łabędzi niemych. Fot. BPK
„Jest ku Bolemowu puszcza wielka, który jest wzdłuż ze trzy mile, a wszerz dwie mili, część boru, a część lasu; jest sośnina wielka, barci niemało, dębina wielka, jesienina, grabina, lipina, brześcina, olszyna, brzezina i innego wszelakiego drzewa dosyć; jest też i zwierza, jako sarn niemało.” – zapisali w 1564 roku lustratorzy królewscy w „Lustracjach Województwa Rawskiego”.

Bolimowski Park Krajobrazowy został utworzony w 1986 roku. Leży on na pograniczu województw łódzkiego i mazowieckiego. Obecnie obejmuje obszar o powierzchni 23130 ha.

Bolimowski Park Krajobrazowy to kompleks lasów Puszczy Bolimowskiej, rozciągającej się pomiędzy Skierniewicami, Łowiczem, Żyrardowem i Bolimowem. Przez puszczę przepływa rzeka Rawka, której dolina stanowi ważny korytarz ekologiczny objęty ochroną w ramach rezerwatu przyrody Rawka.

Dolina Rawki, szerokości od kilkuset metrów do ponad kilometra, stanowi największą atrakcję krajobrazową i przyrodniczą Parku. Rawka jest już ostatnią rzeką Polski środkowej, która niemal w pełni zachowała swój naturalny charakter. W jej wodach żyje około 25 gatunków ryb, m. in. płoć, kleń, szczupak, miętus, okleja, leszcz, brzana, a także głowacz białopłetwy czy strzebla potokowa - gatunki bardzo rzadkie i chronione, spotykane raczej w bystrych górskich potokach, niż w rzekach nizinnych. Na terenie Parku i jego otuliny znajduje się kilka niewielkich kompleksów stawów rybnych: w Nieborowie, na Polanie Siwica, w uroczysku Buczyna, koło Kamionu i Wycześniaka oraz w Patokach i Jeruzalu.70 proc. powierzchni parku to lasy. Świat roślinny parku jest nieprawdopodobnie bogaty. Spośród około 2 200 gatunków roślin naczyniowych Polski, tu występuje niemal połowa. Znajdują się tam m.in różne typy borów sosnowych, w drzewostanach dominuje sosna, spotyka się też grądy, gdzie wielogatunkowy drzewostan tworzą głównie dąb i grab, z domieszką lipy i klonu, czy cenne zbiorowiska roślinności łąkowej.

Na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego stwierdzono występowanie ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, w tym blisko 100 gatunków rzadkich i ginących. Wśród gatunków rzadkich bądź chronionych występują m. in.: zimoziół północny, wolffia bezkorzeniowa (najmniejsza na świecie roślina kwiatowa), a także „żarłoczna” rosiczka okrągłolistna, czy też trujący wawrzynek wilczełyko. Do bardzo rzadkich już dziś roślin należy także pachnąca kumaryną turówka wonna, którą każdy kojarzy raczej z Puszczą Białowieską, niż z lasami Polski środkowej. Z innych - niegdyś dość pospolitych, a znajdujących przy tym zastosowani praktyczne, warto wspomnieć m.in.: pierwiosnkę lekarską, marzankę wonną, kopytnika pospolitego, naparstnicę zwyczajną, mącznicę lekarską, czy wreszcie bagno zwyczajne, zwane popularnie „bagnem na mole”, którym niegdyś właśnie mole odstraszano. Do roślin chronionych należy również pospolita w parku konwalia majowa, która jest symbolem BPK.

Fauna w Bolimowskim Parku Krajobrazowym prezentuje się równie bogato. Największym jej reprezentantem jest łoś, żyjący w parku na stałe od lat 80. XX w. W roku 1983 roku introdukowano bobry, które zadomowiły się nad rzeką Rawką. Gatunkiem bardzo rzadkim i na pewno przechodnim jest jeleń europejski. W XVII wieku sprowadzono także daniele. Ich stado, zwane „chmarą” ocenia się na 25 – 30 sztuk. Inne zwierzęta żyjące w parku to m.in. zające, dzikie króliki, wiewiórki, piżmaki amerykański, jeże, lisy, borsuki, jenoty, kuny leśne, wydry, rzęsorki rzeczki - jedyne w Polsce jadowite ssaki.

Świat ptasi liczy sobie ponad 130 gatunków. Są wśród nich: łabędź niemy, żuraw, budujący efektowne gniazda remiz, derkacz, orlik krzykliwy, błotniak stawowy czy błękitnie upierzony zimorodek, bocian biały oraz warty szczególnej uwagi bocian czarny. Szacuje się, że bocian czarny
założył na terenie puszczy 3 gniazda, natomiast biały 75.

W trakcie badań entomologicznych przeprowadzonych w latach 1992-94 przez Uniwersytet Łódzki - głównie w dolinie Rawki i jej dopływu, Grabinki - stwierdzono występowanie 656 gatunków owadów, wśród nich 67 gatunków rzadkich i interesujących. Do największych osobliwości należą, mające tu swoje jedyne znane krajowe stanowiska: jętka Metreleutus balcanicus, błonkówka Solierella compedita, muchówka Morelia simplicissima, chrząszcz Aderus pentatomus i motyl Spatalia argentina. Z innych ciekawszych gatunków warto wymienić trzmiela paskowanego i różnego rodzaju motyle oraz chrząszcze.Bolimowski Park Krajobrazowy jest też naznaczony historią. W czasie I wojny światowej na linii rzeki Rawki oraz Bzury od grudnia 1914 do lipca 1915 przebiegała linia frontu niemiecko - rosyjskiego. Walki miały charakter wojny pozycyjnej. Ślady okopów są widoczne do dziś w lasach, zwłaszcza na skarpie doliny Rawki. Na terenie parku znajdują się też cmentarze wojenne, na których spoczywają żołnierze, którzy wtedy polegli.

Zabytki i muzea na terenie parku i w jego sąsiedztwie:

- zespół pałacowo-parkowy i kościół w Nieborowie;
- park romantyczny w Arkadii;
- renesansowe kościoły i zabudowa małomiasteczkowa w Bolimowie;
- osada fabryczna w Żyrardowie;
- zabytki Łowicza, w tym: muzeum regionalne w gmachu po misjonarskim z XVIII w., bazylika katedralna z 1625-1658 r., kościół oo. Pijarów z 1672-80 r., ratusz klasycystyczny z 1825-28 r., kościół Św. Ducha – wzniesiony na początku XV w. ;
- zabytki Skierniewic;
- sanktuarium w Miedniewicach;
- dworzec w Radziwiłłowie;
- kościół i grodzisko w Starej Rawie;
- kościoły w Puszczy Mariańskiej (spalony, częściowo odbudowany), Jeruzalu, Bartnikach, Bełchowie i Wiskitkach;
- cmentarze z I wojny światowej w Kolonii Bolimowskiej Wsi, Joachimowie Mogiłach, Wólce Łasieckiej, Budach Grabskich, Kamionie, Wiskitkach i Huminie;
- cmentarz żydowski w Wiskitkach;
- dwory i parki Podworskie;
- Leśna Galeria Rzeźby i Malarstwa Jana Graczyka w Budach Grabskich.

Rezerwaty przyrody na terenie Bolimowskiego Parku:
- Rezerwat przyrody Kopanicha;
- Rezerwat przyrody Polana Siwica;
- Rezerwat przyrody Puszcza Mariańska;
- Rezerwat przyrody Rawka;
- Rezerwat przyrody Ruda Chlebacz.

Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oferuje szeroki wachlarz tematów zajęć dydaktycznych, głównie dla dzieci i młodzieży. Przykładowe tematy to:

- przyroda ożywiona i nieożywiona Bolimowskiego Parku Krajobrazowego,
- walory historyczne i kulturowe Parku ,
- rośliny i zwierzęta chronione występujące na terenie Parku,
- różne aspekty ochrony przyrody w parku krajobrazowym,
- ochrona przyrody w Polsce i na świecie,
- elementy ochrony środowiska,
- tradycje rzemieślnicze na terenie Parku i okolic,
- walory turystyczne Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i inne.

Zajęcia w ramach edukacji ekologicznej prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników Dyrekcji. Składają się na nie przede wszystkim:
- gry i zabawy w przedszkolach,
- prelekcje i pogadanki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
- pokazy filmów i slajdów przyrodniczych,
- zajęcia na ścieżkach dydaktycznych,
- obserwacje ornitologiczne,
- rozpoznawanie roślin i zwierząt,
- zajęcia dydaktyczne i praktyki dla studentów i uczniów szkół średnich,
- pogadanki, wykłady i prezentacje dla osób dorosłych (przedstawicieli samorządów lokalnych i ich instytucji, grup zawodowych, organizacji pozarządowych i in.),
- wycieczki tematycznych po Parku i okolicach (piesze, rowerowe i autokarowe),
- warsztaty o tematyce przyrodniczej i kulturowej.

Aby oglądać fotogalerię z Bolimowskiego Parku Krajobrazowego należy kliknąć na zdjęcie powyżej. Zachęcamy też Czytelników Skierniewickie.pl do samodzielnego umieszczania zdjęć z wycieczek po BKP w dziale "Galeria".


Dyrekcja
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
w Skierniewicach
ul. Jagiellońska 29  
tel/fax. 046 833-37-77
e-mail: bolimowski_pk@wp.pl

Pracownie  Terenowe  DBPK
ul. Kaczyńskiego 9
96-100 Skierniewice
Tel. 0 46 835-11-00, e-mail: bolimowski_pk@wp.pl

dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz