skierniewickie.pl

Regulamin

 1. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisach: skierniewickie.pl, żyrardowskie.pl, rawskie.pl, mszczonowskie.pl i lowickie.info (zwanymi dalej Serwisem) jest bezpłatne.

 2. Wyróżnienie ogłoszenia jest płatne i wynosi 10 PLN netto na okres 30 dni. Ogłoszenie takie ukazuje się wyróżnione czerwonym kolorem na stronie głównej serwisu oraz na górze strony w sekcji Ogłoszenia. Aby skorzystać z tej możliwości po umieszczeniu ogłoszenia bezpłatnego prosimy o kontakt: info@esoundmedia.pl .

 3. Aby móc dodać ogłoszenie należy się wcześniej zarejestrować w Serwisie korzystając z formularza rejestracyjnego. Ogłoszenie musi zostać zaakceptowane przez administratora i ukaże się na stronach Serwisu w ciągu 24 godzin od jego dodania przez użytkownika.

 4. Ogłoszenie będzie wyświetlane przez okres 30 dni od daty dodania. Po upływie tego terminu użytkownik powinien przedłużyć ważność ogłoszenia lub wykasować je jeśli jest nieaktualne.

 5. Korzystanie z serwisu ogłoszeniowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

 6. Akceptacja niniejszego regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z oświadczeniem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach serwisu, w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Serwisu" oraz "Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną". Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany lub zażądać usunięcia swoich danych z bazy danych Serwisu.

 7. Serwis nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy uczestnikami rynku, którzy korzystają z naszych zasobów. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach spoczywa na użytkowniku serwisu. Serwis nie jest oferentem, a jedynie przestawia informacje o ofertach i oferentach.

 8. Informacje zawarte na stronach serwisu mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem.

 9. Każde ogłoszenie należy przyporządkować do właściwej kategorii i podkategorii.

 10. W przypadku sporu pomiędzy uczestnikami transakcji, w której pośredniczył Serwis, rezerwujmy sobie prawo do nie uczestniczenia w tym sporze.


Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

 • treść ogłoszeń, prezentowane w nich zdjęcia oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia,
 • zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych,
 • za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w Serwisie zostaną wykorzystane,
 • funkcjonowanie Serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.


Serwis rezerwuje sobie prawo do:

 • usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem,
 •  modyfikowania niniejszego regulaminu,
 • czasowego przerywania pracy serwera,
 • braku akceptacji ogłoszenia bez podania przyczyn,
 • zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych,
 • przesyłania materiałów reklamowych dotyczących serwisu ogłoszeniowego oraz produktów i usług firm trzecich.


Niedozwolone jest reklamowanie lub oferowanie następujących towarów:

 • organów ludzkich,
 • broni,
 • narkotyków i materiałów pornograficznych, 
 • towarów pochodzących z kradzieży lub towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego, 
 • informacji na temat zarabiania w Internecie w oparciu o systemy piramidowe,
 • zarabiania poprzez odbieranie maili, itp. 
 • towarów, które nie istnieją,
 • ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich,
 • towarów i informacji, które w jakikolwiek sposób łamią lub ograniczają prawa osób trzecich,
 • produktów farmakologicznych, których sprzedaż prowadzona jest przez apteki i wymaga przepisu lekarza.