skierniewickie.pl
Skierniewice
18 listopada weszły w życie przepisy, które pozwalają Honorowym Dawcom Krwi bezpłatnie zostawić samochód w skierniewickiej strefie płatnego parkowania.
Skierniewice
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN" sp. z o.o. przypomina, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązani są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym.
Skierniewice
15 listopada br Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN" z siedzibą w Mokrej Prawej podpisał umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Skierniewicach przy ulicy Waryńskiego 22/24". Zadanie będzie wykonane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w mieście Skierniewice- etap II" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Skierniewice
Skierniewicka Energetyka Cieplna rozpoczyna proces produkcji ciepła poprzez współspalanie węgla i biomasy (75% węgla i 25% biomasy w stosunku tonowym)
Skierniewice
W czwartek , 11 listopada w Skierniewicach odbędą się uroczystości związane ze 103. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Tradycyjnie, główne uroczystości odbędą się przed pomnikiem niepodległości na placu Św. Jana Pawła II, przy kościele garnizonowym.
Skierniewice
W skierniewickiej Energetyce Cieplnej trwa realizacja najważniejszej i największej inwestycji w historii spółki – powstaje blok kogeneracyjny, który w skojarzeniu będzie produkował ciepło i prąd.
Skierniewice
Biomasa to źródło energii pierwotnej, na które składają się wszelkie substancje pochodzenia roślinnego, które ulegają biodegradacji, i którego wykorzystanie w celach energetycznych nie jest ograniczone przepisami prawa.
Skierniewice
To kolejny rok kiedy właściciele prywatnych posesji w Skierniewicach będą mogli pozbyć się zalegających starych lodówek, mebli, złomu czy dywanów. Zbiórka jest prowadzona od pierwszego października do dwudziestego szóstego listopada.