skierniewickie.pl

Energetyka Cieplna kontynuuje budowę wysokosprawnej kogeneracji

Środa 23.06.2021

Energetyka Cieplna kontynuuje budowę wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o silniki gazowe o mocy elektrycznej 8 MWe i termicznej 8 MWt. Budowa kogeneracji to inwestycja, która zmierza do utworzenia elektrociepłowni na bazie obecnie funkcjonujących instalacji. Silniki gazowe będą wytwarzały zarówno energię cieplną, jak i elektryczną.

Kogeneracja jest rozwiązaniem, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej oraz znacząco redukuje emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Obecnie został już ukończony budynek kogeneracji i w dniu dzisiejszym zostały dostarczone i zamontowane cztery agregaty kogeneracyjne. Zgodnie z planem działań pierwsze próbne uruchomienie instalacji kogeneracyjnej powinno nastąpić w listopadzie tego roku.

Przejęcie instalacji do regularnej eksploatacji nastąpi wraz z końcem roku. Całość zadania wraz z finansowym rozliczeniem zakończy się w styczniu 2022 roku.
Inwestycja pozwoli nie tylko zaoszczędzić, ale przede wszystkim znacząco ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Jak wynika z obliczeń, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych będzie wynosił ponad 52 tys. ton rocznie. Kogeneracja jest, obok rozwoju OZE (Odnawialne Źródła Ciepła), jednym z rozwiązań technologicznych wpisujących się w zaostrzone wymogi środowiskowe (np. politykę klimatyczną UE), w tym unijne normy dotyczące emisji gazów.
Całkowity koszt realizacji inwestycji to blisko 35,5 mln złotych. Energetyka Cieplna na wykonanie zadania pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz