skierniewickie.pl

Energetyka Cieplna rozpoczyna produkcję ciepła ze spalania biomasy

Środa 10.11.2021artykuł sponsorowany

Skierniewicka Energetyka Cieplna rozpoczyna proces produkcji ciepła poprzez współspalanie węgla i biomasy (75% węgla i 25% biomasy w stosunku tonowym).

Biomasa w Polsce to drugie, najczęściej wykorzystywane źródło energii odnawialnej. Ogromnym atutem jest jej dostępność, ponieważ biomasa to wszelka materia organiczna, tzn. substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ulegające biodegradacji. Zasoby biomasy są całkowicie naturalne, niewyczerpywalne oraz odtwarzalne.

Produkcja ciepła poprzez współspalanie gwarantuje efektywny pod względem energetycznym i ekologicznym przebieg procesu. Przekłada się to na spadek emisji gazów cieplarnianych, na zmniejszenie emisji tlenków siarki i azotu co w połączeniu z naszą instalacją odsiarczania i odazotowania spalin daje doskonały efekt. Oddana do użytkowania w grudniu 2020 roku instalacja odsiarczania i odpylania spalin w zdecydowany sposób redukuje ilość szkodliwych związków chemicznych: tlenków siarki, metali ciężkich oraz pyłów powstających podczas spalania i emitowanych do atmosfery. Kolejną zaletą współspalania jest zwiększenie sprawności energetycznej przetwarzania energii chemicznej węgla, szczególnie węgli trudno spalających się.

Energetyka Cieplna poprzez innowacyjne podejście do produkcji ciepła i zróżnicowanie źródeł energii w połączeniu z realizowanymi inwestycjami takimi, jak kogeneracja czy wspomniana wyżej instalacja odsiarczania i odpylania spalin ma wielkie znaczenie w kontekście ochrony środowiska. Naszym priorytetem są wszystkie działania, które wpływają na zachowanie jak najwyższej jakości powietrza, którym oddychają Skierniewiczanie.

Komisja Europejska w swoim komunikacie dotyczącym pakietu Fit for 55 wskazuje, że produkcja i zużycie energii odpowiadają za 75 proc. emisji gazów cieplarnianych w UE, dlatego też przyspieszenie przejścia na bardziej ekologiczny system energetyczny ma zasadnicze znaczenie.

Raport Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej wskazuje, że do 2030 roku biomasa będzie źródłem 60% światowej energii.

Działania skierniewickiej Energetyki Cieplnej wpisują się w ogólnoeuropejskie trendy dotyczące ochrony środowiska co stawia nas w awangardzie firm ciepłowniczych w regionie.

Od niedawna w swojej ofercie spółka posiada badania laboratoryjne kaloryczności biomasy.

Szczegóły tutaj: https://www.ecskierniewice.pl/101,laboratorium

dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz