skierniewickie.pl

Energetyka Cieplna z programem Czyste Powietrze

Piątek 11.02.2022

Energetyka Cieplna Skierniewice podjęła współpracę z Krajową Agencją Poszanowania Energii. W ramach programu ELENA KAPE przygotuje komplet usług poprzedzających inwestycję polegającą na wybudowaniu kotła biomasowego wraz z nowatorskim układem odzysku ciepła. Będzie to kolejna inwestycja, która wynika ze strategicznej decyzji włączenia Skierniewic do ogólnopolskiego programu „Czyste powietrze".

Po wybudowaniu i uruchomieniu instalacji kogeneracyjnej i zastąpieniu kotła opalanego węglem kotłem biomasowym, nastąpi istotne ograniczenia emisji dwutlenku węgla, tlenków azotu i innych szkodliwych substancji, które mają bezpośredni wpływa na samopoczucie mieszkańców Skierniewic.
KAPE realizuje projekt ELENA (European Local Energy Assistance) przy współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w ramach programu Horyzont 2020. Zadanie polega na udzielaniu lokalnym wytwórcom ciepłą pomocy technicznej i finansowej skoncentrowanej m.in. na wdrażaniu programów efektywności energetycznej i rozproszonej energii odnawialnej.

dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz