skierniewickie.pl

Kanalizacja sanitarna w ulicy Działkowej - WOD KAN ogłosił przetarg

Piątek 18.12.2020

15 grudnia br. został ogłoszony przetarg na „Zaprojektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Działkowej w Skierniewicach".

Szacowana łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej do wybudowania to około 1,85 km.

Po wyłonieniu wykonawcy, w pierwszej kolejności, będą trwały prace projektowe. Po opracowaniu dokumentacji projektowej i po uzyskaniu pozwoleń na budowę, rozpoczną się roboty budowlane.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych to druga połowa 2021 roku.

Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w mieście Skierniewice- etap III" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lata 2014 – 2020.

bardzo dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz