skierniewickie.pl

Koronawirus - to musisz wiedzieć!

Wtorek 17.03.2020

Ulice Skierniewic opustoszały. Mieszkańcy unikają wychodzenia z domu. Co jeszcze warto wiedzieć, aby zwiększyć swoje szanse na uniknięcie zakażenia koronawirusem?

Rozsądek, racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz przede wszystkim pilnowanie podstawowych zasad higieny - to nadal najważniejsze elementy naszego działania, które mogą zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2.

Od 12 marca na terenie całego kraju wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego. Centralne decyzje przełożyły się na zawieszenie zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych, zamknięcie muzeów, kin czy teatrów. Odwołano także wszelkie wydarzenia masowe. W Skierniewicach lokalne działania od początku korespondują z centralnymi. Decyzją Prezydenta Miasta odwołano lokalne wydarzenia, swoją działalność zawiesiły miejskie jednostki sportowe oraz kulturalne. Od czwartku w budynku Urzędu Miasta oraz w miejskich spółkach nie prowadzona jest także bezpośrednia obsługa interesantów. Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zawiesił także działania inkasentów, dokonujących odczytów wodomierzy. W piątek podjęto decyzję o zamknięciu od 15 marca targowiska miejskiego.

Wszystkie działania będą jednak miały sens i zaowocują skutecznością tylko w wypadku, gdy mieszkańcy podejdą do sprawy odpowiedzialnie. Chodzi przede wszystkim o to, by bez wyraźnej potrzeby nie wychodzić z domu, ograniczyć spotkania towarzyskie, a sprawy urzędowe załatwiać telefonicznie lub internetowo. Ogromnie ważne jest także zwrócenie uwagi dzieciom oraz młodzieży, że czas zamknięcia szkół nie jest czasem ferii, który to można spożytkować na towarzyskie lub rozrywkowe inicjatywy.

Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Najbardziej narażone są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Wirus przenosi się drogą kropelkową.
Więcej informacji o wirusie znaleźć można m.in. na stronach rządowych instytucji:

Swoje zalecenia sformułował także Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach. Sanepid w związku ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zaleca:

 • Unikać miejsc publicznych i zatłoczonych (jeśli to możliwe sprawę należy załatwić telefonicznie lub drogą elektroniczną)
 • Osobom starszym pozostać w domu i skorzystać z pomocy najbliższych przy codziennych czynnościach np. zakupach
 • Ograniczyć przemieszczanie się do minimum poza miejscem zamieszkania
 • Pozostać w domu jeśli występują oznaki przeziębienia/choroby (nie bądźmy źródłem zakażenia dla siebie nawzajem)
 • Ograniczyć do minimum kontakty dzieci i młodzieży z osobami starszymi
 • Pozostać w domu dzieciom i młodzieży w dni wolne od zajęć oraz zupełnie ograniczyć kontakty z rówieśnikami
 • Na bieżąco śledzić KOMUNIKATY Głównego Inspektora Sanitarnego oraz bezwzględnie stosować się do zawartych w nich zaleceń

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach rekomenduje wstrzymanie organizowania wszelkiego rodzaju imprez i/lub spotkań towarzyskich zrzeszających skupiska ludzi (szczególnie dzieci i młodzież). Szczególnie teraz z uwagi na zamknięcie placówek oświatowych, dzieci i młodzież mogą niestety masowo spotykać się i przebywać w ogólnodostępnych lokalach, dlatego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach zaleca ograniczyć do minimum dostępność tych lokali dla społeczeństwa.

Kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Skierniewicach
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach informuje, że od poniedziałku do piątku pracownicy stacji wykonują pracę zdalnie w systemie telefonicznym. Osoby, które chcą uzyskać informacje nt. „co robić i jak się zachować„ w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem mogą skorzystać z całodobowej infolinii NFZ 800-190-590, lub skontaktować się ze Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną pod numerami telefonów:

 • 46 8334600 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 20:00 / w sobotę i niedzielę w godzinach od 10:00 do 20:00
 • dodatkowo całą dobę czynne są numery telefonów alarmowych 509-425-343 lub 509-425-345 (należy z nich korzystać poza godzinami urzędowania)

 

Seniorzy i osoby starsze
Osoby w podeszłym wieku i obłożnie chore, będące mieszkańcami Skierniewic, od soboty (14.03) mogą skorzystać z bezpośredniej pomocy strażników miejskich przy zaopatrzeniu w produkty pierwszej potrzeby.

W tym celu można kontaktować się z dyżurnym pod numerem telefonu 602305838 oraz pod numer bezpłatny 986. Bardzo ważne: pomoc realizowana jest w wyjątkowych sytuacjach, adresowana wyłącznie do mieszkańców starszych i obłożnie chorych i dotyczy jedynie zakupów produktów pierwszej potrzeby!

Skierniewicki ratusz apeluje jednocześnie o wspólnotowe działania. Jeżeli mamy wiedzę o osobach starszych lub potrzebujących pomocy, powinniśmy się nimi zainteresować i w miarę możliwości i rozsądku wesprzeć je. Wystarczy kontakt telefoniczny, zrobienie podstawowych zakupów i pozostawienie ich przy drzwiach wejściowych - to ułatwi przetrwanie wyjątkowej sytuacji.

Apel Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach
Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach wystosował bardzo ważny apel do pacjentów, którzy podejrzewają u siebie zakażenie wirusem SARS-COV-2. Chodzi o procedury wejścia do placówki.

Krótki komunikat adresowany jest do osób, które podejrzewają u siebie zakażenie wirusem SARS-COV-2 i chcą uzyskać szpitalną pomoc. Ci pacjenci proszeni są o bezwarunkowe przestrzeganie wypracowanej w szpitalu procedury. Według zaleceń szpitala powinni:

 • podejść do bramy wjazdowej szpitala (szlaban)
 • nacisnąć dzwonek przy szlabanie, wtedy to dostaną bezpośrednią instrukcję dalszego postępowania
 • po otrzymaniu instrukcji osoby te powinny kierować się zgodnie ze strzałkami do budynku "D"

Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie internetowej placówki: https://www.szpitalskierniewice.pl/

Z dniem 14.03.2020 roku Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach wstrzymał także odwiedziny chorych w oddziałach szpitalnych. Na Oddziale Dziecięcym może przebywać tylko jeden opiekun. W wyjątkowych przypadkach odwiedziny u Pacjentów mogą się odbywać po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty z Kierownikiem/Ordynatorem lub lekarzem dyżurnym odpowiedniego Oddziału. Numery telefonów bezpośrednio do Oddziałów znaleźć można na stronie internetowej szpitala. Decyzja obowiązuje do odwołania.

Załatwianie spraw urzędowych - Urząd Miasta Skierniewice / Urząd Stanu Cywilnego
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Mieszkańców Skierniewic oraz pracowników Urzędu Miasta Skierniewice, decyzją Prezydenta Miasta Skierniewice Krzysztofa Jażdżyka bezpośrednia obsługa interesantów zostaje zawieszona na najbliższe dwa tygodnie.

Postanowienie dotyczy obsługi we wszystkich budynkach ratusza, tj. przy ulicy Rynek 1, Senatorskiej 12 oraz placu Świętego Floriana 9. Urząd Stanu Cywilnego obsługuje mieszkańców wyłącznie w zakresie sporządzania aktów urodzenia oraz zgonu. Pracownicy urzędu zalecają jednak, aby sprawy związane ze zgłaszaniem urodzeń dzieci realizować on-line. Informacje na ten temat udzielane są telefonicznie, pod numerem 46 833 30 07.

Mieszkańcy mają możliwość kontaktu elektronicznego lub telefonicznego z Urzędem Miasta. Numery telefonów oraz adresy mailowe do poszczególnych wydziałów można znaleźć na stronie www.skierniewie.eu (baza numerów telefonów-kliknij tutaj).

Jednocześnie informujemy, że dokonywanie zapłaty podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest możliwe za pośrednictwem bankowości elektronicznej na podane w decyzjach i zawiadomieniach numery kont. (informacje w sprawie płatności: tel. 46 834-51-27 lub 28 podatek od nieruchomości, rolny, leśny / tel. 46 834-51-26 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres fn@skierniewice.um.gov.pl).

Nieodpłatna Pomoc Prawna
W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 oraz zawieszeniem do odwołania udzielania porad prawnych osobiście, informujemy, że istnieje możliwość uzyskania porady prawnej telefonicznie lub elektronicznie. Osoby potrzebujące porady prawnej w celu skorzystania z takiej formy pomocy proszone są o kontakt pod numerem telefonu 46 834-51-77 w godzinach pracy Urzędu Miasta Skierniewice. W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Miejski Zakład Komunikacji - ograniczenia związane z koronawirusem
Miejski Zakład Komunikacji w Skierniewicach wprowadza ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną. Od 16 marca do odwołania kasa gotówkowa w budynku głównym MZK będzie nieczynna. Miejski przewoźnik prosi o korzystanie z aplikacji mobilnej zbiletem.pl, za pośrednictwem której można zakupić wszystkie rodzaje biletów autobusowych. MZK informuje także o wstrzymaniu sprzedaży biletów jednorazowych u kierowców. Spółka chce również poprawić bezpieczeństwo ich pracy poprzez wydzielenie specjalnej przestrzeni, która oddzieli kierowców od pasażerów.

Od 17 marca został ponadto wprowadzony rozkład jazdy wakacyjny - wszystkie kursy oznaczone literą G nie będą aż do odwołania.

Uwaga: termin ważności biletów dla młodzieży szkolnej i studentów ulega wydłużeniu o liczbę dni przypadającą na okres zawieszenia zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych.

 

dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz