skierniewickie.pl

Nowy sprzęt za 2,9 mln dla SOR w Skierniewicach

Poniedziałek 12.02.2018

Prawie 2,9 miliona złotych, głównie ze środków unijnych, zostanie zainwestowane w sprzęt i aparaturę medyczną dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w skierniewickim szpitalu. Urządzenia mają usprawnić funkcjonowanie ratownictwa medycznego w tej placówce.

Szpital w Skierniewicach pozyskał dofinansowanie z funduszy unijnych za pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia. Pieniądze posłużą na zakupy następujących, niezbędnych do ratowania życia, urządzeń medycznych:


1. Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych – 2 szt.
2. Aparat do znieczulania ogólnego z kardiomonitorem – 4 szt.
3. Przewoźny ultrasonograf – 1 szt.
4. Defibrylator półautomatyczny – 1 szt.
5. Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji – 2 szt.
6. Kardiomonitor – 5 szt.
7. Lampa operacyjna – 2 szt.
8. Laryngofiberoskop – 1 szt.
9. Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta – 2 szt.
10. Pompa infuzyjna perystaltyczna – 12 szt.
11. Pompa infuzyjna strzykawkowa – 25 szt.
12. Przyłóżkowy cyfrowy zestaw RTG – 1 szt.
13. Respirator transportowy – 3 szt.
14. Respirator stacjonarny – 5 szt.
15. Ssak elektryczny – 5 szt.
16. Stół zabiegowo - operacyjny – 2 szt.
17. Wideo - rektoskop – 1 szt.
18. Zestaw do trudnych intubacji – 2 szt.
19. Zestaw kardiomonitorów z centralą – 1 szt.

Aktualnie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach prowadzone jest postępowanie przetargowe na dostawę ww. urządzeń. Termin na zgłaszanie ofert upływa 19 marca.

bardzo dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz