skierniewickie.pl

Osiedle Halinów będzie miało kanalizację deszczową i sanitarną

Piątek 12.07.2019

Ulice: Halinów, Na Piaski, Podmiejskia, Przechodnia, Boczna, Żwirowa i Napoleońska w Skierniewicach zostaną wyposażone w kanalizację sanitarną i deszczową. Umowę na wykonanie tego zadania skierniewicki ZWiK WOD-KAN podpisał 10 lipca br.

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 3,25 km oraz budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 2,79 km. Wartość umowy do 7,2 mln złotych.

Prace zostaną wykonane w ramach prowadzonego w Skierniewicach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice– etap III". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 6 kwietnia 2018 r. Wartość projektu: 42 501 366,63 PLN. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 21 512 837,92 PLN.

Inwestycja zostanie zrealizowana kompleksowo. Po zakończeniu prac ziemnych na ulicach tych zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa, ścieżka pieszo-rowerowa, pas zieleni oraz oświetlenie.

bardzo dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz