skierniewickie.pl

Rawska modernizowana, powstaje tam również nowa sieć ciepłownicza

Czwartek 27.02.2020

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. realizuje inwestycję polegającą na budowie sieci ciepłowniczej w modernizowanej ul. Rawskiej. Prace związane z modernizacją tej ulicy potrwają do października.

W pierwszym etapie prac powstanie ciepłociąg o długości 200 m, który będzie spinał w pierścień sieć w ścisłym rejonie centrum miasta. Ciepłociąg będzie wykonany w technologii Twin, posiadającej rurę zasilającą i powrotną w jednej preizolowanej osłonie. Zaletą tej technologii jest m.in. zmniejszenie strat ciepła, uproszczenie geometrii rurociągu, obniżenie kosztów montażu i spowolnienie procesu starzenia izolacji cieplnej.

Na ul. Rawskiej trwają prace związane z realizacją największej drogowej inwestycji. Przebudowa obejmuje odcinek od al. Niepodległości do ul. Mszczonowskiej. Prowadzone prace generują spore utrudnienia dla kierowców, którzy muszą poruszać się w tym rejonie. Przejazd Rawską czy przez skrzyżowania z ulicami dolotowymi dozwolony jest głównie dla mieszkańców i pojazdów zaopatrzenia. W całym rejonie ustawiono tymczasowe oznakowanie, dlatego jazda na tzw. pamięć może kosztować stracony czas i nerwy. O ile to możliwe prosimy o omijanie remontowanego fragmentu miasta.
Najważniejszymi elementami modernizacji jest przebudowa skrzyżowań ulicy Rawskiej. Chodzi tu zarówno o skrzyżowanie z aleją Niepodległości i ulicą Mszczonowską, jak i te z mniejszymi ulicami: Mireckiego, Długą, Ogrodową oraz Św. Stanisława. W ramach planowanego zadania ulica Rawska zostanie poszerzona do szerokości od 5,5-6 metrów, wykonany zostanie nowy chodnik oraz blisko 40 miejsc postojowych. Co ważne, na skrzyżowaniu Rawskiej i Niepodległości wybudowane zostanie jednopasmowe rondo z 5 wlotami, co pozwoli m.in. bezkolizyjnie wprowadzić ruch z ulicy Kilińskiego. Inwestycję dopełnią chodniki, oświetlenie, fragment ścieżki rowerowej oraz nasadzenia drzew i krzewów. Nie zabraknie także przebudowy i modernizacji infrastruktury technicznej. Inwestycja ma zostać zrealizowana do października bieżącego roku.

dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz