skierniewickie.pl

Rusza drugi nabór na dofinansowania kolektorów słonecznych i pieców na pellet

Poniedziałek 18.05.2020

Od 19 do 29 maja w skierniewickim ratuszu można składać wnioski na dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych i pieców grzewczych na pellet. To już drugi nabór w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic".

Drugi nabór prowadzony jest przez Miasto Skierniewice w celu zrekrutowania nowych uczestników na miejsce osób, które zrezygnowały z udziału w projekcie.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH
Nabór zgłoszeń prowadzony będzie w terminie od 19.05.2020 r. do 29.05.2020 r.
Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać do Urzędu Miasta Skierniewice wyłącznie w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej) za pośrednictwem operatora pocztowego lub w Biurze Podawczym w Urzędzie Miasta Skierniewice przy ul. Rynek 1 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-16.00.
W przypadku wysłania dokumentów zgłoszeniowych za pośrednictwem operatora pocztowego, o przyjęciu ich do rozpatrywania, decyduje data nadania.
Dokumenty zgłoszeniowe złożone w inny sposób niż to przewiduje regulamin i/lub, poza powyżej określonym terminem, nie będą rozpatrywane.


UWAGA! Druki dostępne są do pobrania na stronie Urzędu Miasta Skierniewice pod linkiem TUTAJ


Informacje dodatkowe
Projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic" jest współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wysokość dofinansowania dla Uczestnika wyniesie max. do 85% kosztów kwalifikowanych. Instalacje oraz ich efekty mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. Instalacje zamontowane w ramach projektu nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej, działalności gospodarczej oraz agroturystyki. W ramach projektu zaplanowano instalacje na istniejących budynkach mieszkalnych. Budynek mieszkalny musi posiadać wewnętrzną instalację ciepłej i zimnej wody, posiadać dobry stan techniczny planowanego miejsca montażu instalacji, w tym sprawną instalację elektryczną oraz wolną powierzchnię wewnątrz budynku, umożliwiającą montaż urządzeń, m.in takich, jak zasobnik na ciepłą wodę. Zabroniony jest montaż instalacji kolektorów słonecznych i kotłów w budynkach gospodarczych, inwentarskich itp.

Informacje dotyczące naboru można uzyskać telefonicznie w Urzędzie Miasta Skierniewice, w Wydziale Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych, pod numerami telefonu: (46) 834-51-83; (46) 834-51-86; (46) 834-51-74.

 

bardzo dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz