skierniewickie.pl

Rusza kolejny nabór wniosków na wykonanie podłączeń kanalizacyjnych

Czwartek 25.03.2021

Rozpoczyna się II edycja naboru wniosków na wykonanie podłączeń kanalizacyjnych do projektu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wniosek mogą złożyć mieszkańcy ulic: Działkowa, Starbacicha, Sybiraków a także wszyscy mieszkańcy, którzy nie posiadają przyłączy kanalizacyjnych. Właściciele posesji, którzy nie wykonali jeszcze przyłącza kanalizacji sanitarnej, mają możliwość uzyskania dotacji do inwestycji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Od 26.03.2021 do 12.04.2021 będzie trwał nabór wniosków do Programu Priorytetowego ,, Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych – II edycja".

Maksymalna kwota wsparcia wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych zadania. (zastrzegając, iż jednostkowy koszt kwalifikowany efektu ekologicznego i jego wielkość nie może przekroczyć 2.500,00 zł. na jednego mieszkańca) Dofinansowaniem objęte są zadania polegające na wykonaniu podłączeń do budynków kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej.

Program przewidziany jest dla nieruchomości:

  • zabudowanych budynkami, które będą użytkowane w dniu otrzymania pomocy,
  • niezabudowanych, dla których została wydana ostateczna decyzja czyli pozwolenie na budowę, a ich użytkowanie rozpocznie się w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia zadania, które nastąpi nie później niż do dnia 30.09.2023 roku.

Program realizowany jest na terenach, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego lub będącego w trakcie budowy zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Formularze wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są: w wersji papierowej w Wydziale Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12, pokój 212 oraz w wersji elektronicznej pod adresem: www.bip.um.skierniewice.pl oraz na stronie www.skierniewice.eu w zakładce ,,Aktualności".

Wnioski należy składać najpóźniej do 12.04.2021 roku w wersji papierowej na obowiązującym formularzu: osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1,96-100 Skierniewice, z dopiskiem: „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych – II EDYCJA".

Wniosek oraz inne nizbędne dokumenty do pobrania znajdują się pod adresem: http://www.skierniewice.eu/aktualnosci/miasto/srodki-zewnetrzne/rusza-kolejny-nabor-wnioskow-na-wykonanie-podlaczen-kanalizacyjnych,92.html

dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz