skierniewickie.pl

Uwaga na kolejne utrudnienia w ruchu na ul. 1-Maja

Środa 05.12.2018

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN" sp. z o.o. informuje, że do poniedziałku, 10 grudnia, wydłużony został termin zamknięcia skrzyżowania ulic Harcerskiej i 1. Maja. Również 10 grudnia na ok. 4 dni zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic 1. Maja i Czystej.

- Kierującym przypominamy o konieczności zwracania uwagi na oznakowanie wokół terenu miejskiego targowiska - pl. Dąbrowskiego, gdyż w większości ulic, które wcześniej były jednokierunkowe, wprowadzony został ruch dwukierunkowy. – informuje ZWiK WOD-KAN.

Zmiany w organizacji ruchu drogowego są związane z przebudową odcinka ul. 1-Maja w sąsiedztwie SP nr 2. W tym miejscu trwa obecnie budowa kanalizacji deszczowej. W ostatnim czasie, 3 grudnia zamontowany został jeden z najważniejszych elementów inwestycji - separator substancji ropopochodnych. Jest to kluczowe urządzenie dla systemu odprowadzania wód opadowych z ulic: 1. Maja, Batorego, Rawskiej, Trzcińskiej, Kopernika, Granicznej, Cichej oraz Alei Pieniążka i Alei Niepodległości. Urządzenie o wydajności nominalnej 350 l/s tworzy podczyszczalnię wód deszczowych, które odprowadzane będą do rzeki Łupii - Skierniewki. Separator ma kształt walca o długości 15,8 m i 3 m szerokości, a wraz z dodatkowymi elementami: króćcami dopływowymi i by-passem osiągnie wymiary 18,2 m długości i 4 m szerokości.

Inwestycja jest realizowana w ramach II etapu Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice", na który ZWiK „WOD-KAN" pozyskał rekordowe dofinansowanie z funduszy unijnych (73 mln zł). W lipcu podpisana została umowa z wykonawcą - Przedsiębiorstwem Instalacyjno-Budowlanym JARTEX sp. j. Adam Stefanowski, Jarosław Stefanowski ze Skierniewic. Roboty budowlane rozpoczęły się we wrześniu. Zakres zadania obejmuje budowę 706 mb kanału deszczowego z podczyszczalnią wód deszczowych przy rzece Łupii-Skierniewce. Termin zakończenia został zaplanowany na 25 kwietnia 2019 r.

dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz