skierniewickie.pl

WOD-KAN rozbudowuje stację uzdatniania wody na ul. Waryńskiego

Poniedziałek 22.11.2021ZWiK WOD-KAN

15 listopada br Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN" z siedzibą w Mokrej Prawej podpisał umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Skierniewicach przy ulicy Waryńskiego 22/24". Zadanie będzie wykonane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w mieście Skierniewice- etap II" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W ramach modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przewidziano rozbudowę budynków, obiektów i instalacji służących technologii uzdatniania wody oraz rozbiórkę starych podmiotów. Głównym celem przedsięwzięcia jest modernizacja urządzeń odpowiedzialnych za uzdatniane wody oraz tłoczenie wody do miejskiej sieci wodociągowej. Inwestycja będzie trudnym wyzwaniem dla wykonawcy, gdyż równolegle z pracami modernizacyjnymi, stacja musi zapewnić dostawy wody dla odbiorów. Poza układem filtracji, modernizacji poddane zostaną zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej, trafostacja oraz układ sterowania procesem filtracji i ciągłego monitoringu parametrów jakościowych produkowanej wody. Przebudowany zostanie również układ dezynfekcji wody. Na terenie SUW powstanie instalacja fotowoltaiczna, dzięki której spółka pozyska energię z odnawialnych źródeł na potrzeby procesu uzdatnienia wody, a tym samym zmniejszy użytkowanie tradycyjnej energii elektrycznej.

Całkowity koszt realizacji inwestycji to: 35 726 949,00 zł brutto. Termin realizacji przedsięwzięcia to 24 miesiące od daty podpisania umowy.

Prace inwestycyjne związane z Modernizacją Stacji Uzdatniania Wody zaplanowane są tak, aby zminimalizować przerwy w dostawach wody dla odbiorców. Spółka dołoży też wszelkich starań, aby prowadzona inwestycja była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców ul. Waryńskiego.

- „Cieszymy się, że poprzez aplikowanie i zdobywanie kolejnych środków zewnętrznych Spółka może prowadzić wielomilionowe inwestycje. Nasza misją jest poprawa jakości życia mieszkańców Skierniewic poprzez dostosowywanie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej miasta do standardów XXI wieku oraz aktywne uczestniczenie w procesie rewitalizacji miasta." – podaje WOD KAN.

bardzo dobry
Ocena:
Nowy komentarz
*Wpisz treść komentarza:
Wpisz treść komentarza
*Podpis:
Wpisz podpis
*Wpisz kod z obrazka:
Wpisz kod z orazka
Anuluj
*Pola wymagane