skierniewickie.pl

Zabezpiecz wodomierz przed zimą

Piątek 21.10.2022

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN" sp. z o.o. przypomina, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązani są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym.

 

Należy:

  1. Odpowiednio zabezpieczyć przed mrozami wodomierze i miejsca ich zainstalowania w sposób nieutrudniający odczytów wskazań liczników.
  2. Zabezpieczyć instalację wodociągową i kanalizacyjną w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej 0°C.
  3. Zabezpieczyć elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane tylko latem poprzez odwodnienie i zamknięcie zaworów.

 

Niewypełnienie powyższych obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszty usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu.

dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz