skierniewickie.pl

Zapisz się na szkolenia informatyczne. Kliknij i pobierz dokumenty...

Środa 15.05.2019artykuł sponsorowany

Trwa rekrutacja, na szkolenia realizowane w ramach projektu, którego celem jest podniesienie cyfrowych kompetencji mieszkańców Skierniewic. Akcja kierowana jest do osób powyżej 25 roku życia.

Do projektu zgłaszać mogą się osoby powyżej 25 roku życia. Preferowaną grupę odbiorców będą stanowili jednak mieszkańcy powyżej 65 roku życia .To oni zgłaszali najczęściej zapotrzebowanie na szkolenia informatyczne, oni też są najmocniej narażeni na niebezpieczne dziś wykluczenie cyfrowe. Szkolenie odbędzie się na terenie Skierniewic. Grupy będą składały się z 12 osób. Co ważne, każdy uczestnik będzie miał zapewniony dostęp do materiałów szkoleniowych, serwisu kawowego oraz posiłku. Szkolenie zakończy się wydaniem odpowiednich certyfikatów.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIA?

  • KROK 1

Pobierz formularze zgłoszeniowe:
osobiście w Wydziale Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice, pokój 212 lub ze strony internetowej: www.skierniewice.eu/projekty

  • KROK 2

Wypełnij formularze: wpisz swoje dane i wybierz szkolenie, w którym chcesz uczestniczyć UWAGA: Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym module tematycznym.

WAŻNE! Formularze należy wypełniać drukowanymi literami. Wpisywane dane muszą być czytelne. Przyjmowane będą tylko kompletne dokumenty rekrutacyjne.Informacji dot. naboru udzielają pracownicy Wydziału Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska 12, pokój 212, tel. 46 834 51 83, 46 834 51 86

  • KROK 3

Złóż kompletnie wypełnione dokumenty w Urzędzie Miasta Skierniewice
Nabór będzie trwał od 29 kwietnia do 24 maja 2019
Miejsce składania formularzy zgłoszeniowych:
Wydział Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych
ul. Senatorska 12, Skierniewice, pokój 212
UWAGA: Decyduje kolejność zgłoszeń.


Moduły tematyczne do wyboru dla uczestników szkoleń

1. „Rodzic w Internecie"
Moduł „Rodzic w Internecie" adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego" korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług eadministracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

2. „Mój biznes w sieci"
Moduł „Mój biznes w sieci" przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).

3. „Moje finanse i transakcje w sieci"
Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci" przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty - wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

4. „Działam w sieciach społecznościowych"
Moduł „Działam w sieciach społecznościowych" przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług eadministracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)"
Moduł „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów" przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

6. „Kultura w sieci"
Moduł „Kultura w sieci" przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach zs ieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.

Projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" realizowany jest od 01.03.2019 do 28.02.2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 148 320,00 zł Łącznie w szkoleniach weźmie udział 288 osób.

 

Pliki do pobrania

 

dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz