skierniewickie.pl

Znamy listę projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu Budżetu Obywatelskiego

Poniedziałek 16.07.2018

Znamy już projekty, które zostały zaopiniowane pozytywnie i przeszły do fazy głosowań. Warto oddać swój głos na najciekawsze.

Pozytywnie zaopiniowano w sumie 26 projektów, w tym 15 ogólnomiejskich i 11 poświęconych poszczególnym rejonom miasta. Teraz, do 24 sierpnia, będą się odbywały spotkania przedstawicieli ratusza z autorami projektów. Następnie, od 27 sierpnia do 7 września projekty zostaną poddane pod głosowanie.

Lista projektów, które zakwalifikowały się do kolejnych etapów jest dostępna TUTAJ

Kolejne etapy tegorocznego Budżetu Obywatelskiego:

do 24 sierpnia 2018 r.

  • spotkania z wnioskodawcami projektów skierowanych pod głosowanie,
  • spotkania grup lokalnych odnośnie idei budżetu obywatelskiego,
  • spotkania/warsztaty promocji projektów;


od 27 sierpnia do 7 września 2018 r

  • głosowanie w wyznaczonych miejscach na zasadach określonych w rozdziale 5 Szczegółowych zasad konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego (kliknij i pobierz niezbędne dokumenty)

do 13 września 2018 r.

  • przeliczenie głosów oraz przedstawienie wyników głosowania;

do 28 września 2018 r.

  • spotkania z wnioskodawcami projektów skierowanych do realizacji w celu doprecyzowania warunków realizacji projektu,
  • prace nad kosztorysem i planami projektów w celu umieszczenia ich w planie budżetu Miasta Skierniewice na dany rok budżetowy,
  • przedłożenie przez merytoryczne wydziały wybranych projektów w projekcie budżetu Miasta Skierniewice

Głosowania będą możliwe drogą internetową lub tradycyjną, poprzez złożenie karty do głosowania w ratuszu. Lista koniecznych formularzy dokumentów jest dostępna do pobrania TUTAJ

bardzo dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz