skierniewickie.pl

Żyrardów: Dofinansowania na usuwanie azbestu

Czwartek 18.03.2010UM Żyrardów
Wnioski o dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest można składać w żyrardowskim Urzędzie Miasta.

Pieniądze na dofinansowania przeznaczone są głównie na wymiany pokryć dachowych i elementów elewacji budynków. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami, mieszkające na terenie miasta Żyrardowa i posiadające tytuł prawny do nieruchomości. Formularze wniosków oraz regulamin przyznawania dofinansowania znajdują się na stronie internetowej żyrardowskiego magistratu: regulamin.

Polska zobowiązała się wobec Unii Europejskiej do usunięcia i bezpiecznego zdeponowania na odpowiednich składowiskach wszelkich odpadów azbestowych do 2032 roku.

dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz