skierniewickie.pl

Felieton: Czarne chmury nad uzdrowiskiem

Czwartek 03.04.2014Alicja Cyrańska

Powstanie uzdrowiska jest niepowtarzalną, wyjątkową szansą, która pojawiła się przed naszym miastem. Bardzo ważne jest, by zrozumieć naturę tej szansy i jej wpływ na rozwój miasta.

Służy temu m.in. rzetelna ekspertyza, zrobiona w roku ubiegłym, przez prof. Krajewskiego z Uniwersytetu Łódzkiego. Należy wiedzieć, że turystyka w Polsce to najbardziej przyszłościowy dział gospodarki narodowej, z 4% rocznym wzrostem. Rozwój turystyki uzdrowiskowej, dla takiego regionu jak nasz, a więc bez przemysłu, za to z walorami przyrodniczymi, jest idealnym projektem i powinien stać się celem strategicznym miasta. Skierniewice z uzdrowiskiem mogą stać się się centrum turystycznym regionu. Są środki unijne na ten cel.

Mamy wszystko, by urzeczywistnić nową wizję rozwoju miasta. Są odwierty z solanką, ( przewóz solanki cysterną na teren poligonu nie stanowi problemu), jest 150 ha poligonu pod uzdrowisko, są gotowe wszystkie pozwolenia z Ministerstwa Zdrowia, których uzyskanie wymagało wielu lat oczekiwania. Jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, który w ramach uzdrowiska mógłby znaleźć duże pole do działania w zakresie rehabilitacji. W PWSZ w Skierniewicach kształci się studentów, na potrzeby przyszłego uzdrowiska. Są pieniądze unijne. Nic tylko działać! Trzeba się śpieszyć, bo taka szansa już się nie powtórzy.

W pierwszym etapie realizacji projektu uzdrowisko, zadaniem UM było wyłonienie w ramach przetargu firmy, do wykonania studium przed-inwestycyjnego, określającego szanse powodzenia uzdrowiska, a zarazem niezbędnego do pozyskiwania środków unijnych. Było jasne, że choć koszt opracowania tego studium jest wysoki, 1milion zł., to warto zapłacić renomowanej firmie, by dokument był wiarygodny, wzbudzał zaufanie instytucji finansowych oraz inwestorów, którzy studiując ten dokument będą angażować się lub nie, w budowę obiektów uzdrowiskowych w naszym mieście. Niestety, gorzej nie mogło się stać!Samo ogłoszenie przetargu odbyło się z dużym opóźnieniem, a przetarg wygrała jednoosobowa firma, bez doświadczenia, bez kapitału, podpierająca się austriacką firmą, również jednoosobową, z mętną przeszłością. Czyżby brakowało w Polsce wiarygodnych firm, które podjęłyby się tego zadania? Jak to się stało, że na progu wejścia w fazę realizacji uzdrowiska, pojawiła się rażąca nieudolność urzędnicza? Czy jest ona wynikiem braku kompetencji, czy też jest przemyślanym działaniem? To należałoby sprawdzić, ale jedno i drugie źle wróży przyszłości uzdrowiska.

Co dalej? Logicznym krokiem byłoby zerwanie umowy z niewiarygodną firmą i szukanie następnej. Ale kto miałby tego dokonać, czy ci sami urzędnicy?

Przychodzi mi na myśl złoty róg z „Wesela” i unicestwiająca go metamorfoza. Oby niezwykła szansa dla Skierniewic i Makowa, jaką jest powstanie uzdrowiska, nie uległa podobnej przemianie!

 


Alicja Cyrańska – autorka, radna Rady Miasta Skierniewice, dr chemii, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Od 10 lat mieszka w Skierniewicach. Na co dzień aktywnie zaangażowana w sprawy miasta i jego mieszkańców.

Od redakcji:
Dział "Gorące tematy" jest poświęcony publikacji autorskich felietonów poruszających tematy związane z przestrzenią publiczną w Skierniewicach. Czytelników zapraszamy do wyrażania swoich opinii w komentarzach pod tekstem, zaś osoby publiczne lub wszystkie inne, które chciałyby zabrać rzeczowy głos w publicznej dyskusji na każdy temat związany z życiem i funkcjonowaniem w Skierniewicach, zapraszamy do współpracy.

dobry
Ocena:
Komentarze (178)
Dodaj komentarz
 • Drodzy czytacze. Moje wypowiedzi nie są, ani-gdy radna Cyrańska zabierała głos na tym forum-nie były opowiadaniem się za czy też przeciw. Piętnuję brak wiedzy i ignorancję radnej Cyrańskiej przy prezentowaniu sprawy domniemanego powstania uzdrowiska. Teraz do rzeczy. Znane mi fakty to: 1. Solanka nie może być wykorzystywana do ogrzewania co różni tę wodę od wód w Poddębicach, Uniejowie czy Mszczonowie, gdzie wykorzystywanie zaczynano od ogrzewania i gdzie ta forma dominuje-podobno ponad 80% ujęcia płynie na wymienniki ciepła i wraca pod ziemię w obiegu zamkniętym), 2. Planuje się zużycie solanki dla kąpieli i (chyba) polewania tarniny na tężniach w ilości 15m3/dobę, a wydajność złoża to 80m3/godz. (kto zechce ponosić koszty ujęcia dla tak niewielkiej sprzedaży?) 3. Solanka, po wykorzystaniu wymaga "utylizacji" lub zatłoczenia pod ziemię(jakie to są koszty i kto je poniesie?), 4. Nikt nie ma koncesji na wydobycie wody z ujęcia (co warunkuje możliwość jej gospodarczego wykorzystania), 5. Nikt nie wystąpił o wydanie koncesji na wydobycie, a uzyskanie trwa kilka lat i wymaga wykonania wielu badań i postępowań administracyjnych (jakie koszty), 6. brak jest badań klinicznych wody (bez tego jak mogę się domyślać nie będzie kontraktów z NFZ na leczenie uzdrowiskowe, jakie koszty?), 7. Przez dziesiątki lat ględzenia i mydlenia oczu wykonano badania potwierdzające że wody mogą być wykorzystywane leczniczo-nie zastępuje to badań klinicznych trwających latami (dlaczego mają za to płacić podatnicy, a nie ten kto chce zarabiać na leczeniu?) 8. Odwierty wydzierżawiono na jeszcze 20 lat Geotermii Mazowieckiej (od nich zależy czy będą wodę ujmować i na jakich warunkach będą ją sprzedawać), 9. Radni-z p. Cyrańską na czele wywalili miliony na pensje dla urzędników i pracownika w ZEC, którzy jeżeli są fachowcami powinni sprawę zacząć właśnie od Studium przedinwestycjnego (czy jakiegokolwiek dokumentu analityczno-strategicznego), a nie od ustalenie stref ochronnych, które już zahamowały rozwój gospodarczy (nie mylić rozwoju z barami fast-food i marketami), 10. Radni-z p. Cyrańską na czele już wywalili blisko milion na projekty techniczne dziesiątek kilometrów dróg, wodociągów i kanalizacji (dla potrzeb czego się pytam? jednego budynku w którym ktoś będzie prowadził działalność polewania klienta wodą z węża), 11. Powstanie tzw. uzdrowiska powiększy ilość miejsc pracy o 1000, przy czym liczbę podają ekspertowi zlecający ekspertyzę, 12. Zleca się "cichaczem" i po czasie wykonanie Studium przediwestycyjnego firmie krzak. Te fakty pozwalają na postawienie kilku pytań. A. Ile będzie kosztowało podatników utrzymanie parku i basenów rekreacyjnych w lesie (niemożliwych do wykorzystania sportowego)?, B. Ile będzie nas podatników kosztowało utrzymanie tężni (bo na budowę już wiemy, że zaplanowano 20 mln)? C. Dlaczego nie można zacząć wykorzystania wody (przez chętnego prywatnego przedsiębiorcę) od rehabilitacji-jak w przywołanym Nowym Dworze? D. Dlaczego nie można prowadzić działalności z wykorzystaniem wód na terenach, które posiadają sieci techniczne tylko trzeba wydawać 120 mln na infrastrukturę gdzie nikt nie mieszka (zadłużając przy tym miasto-wkład własny to bodaj 20% czyli 24 mln)? Pytań wynikających z przywołanych faktów jest znacznie więcej. Zwróćcie Szanowni czytacze uwagę na to, że inwestycja, która pochłonie ogrom wysiłków organizacyjnych urzędników oraz finansowych jest na tak wstępnym etapie rozpoznania, a podjęli taka ilość zobowiązań, że należy zrobić wszystko by obecnie zarządzający miastem nie mogli mieć do czynienia ze sprawą powstania-lub nie, uzdrowiska w Sk-cach. Ach, jeszcze jedno. Czy ktoś z Was czytał, ze przywoływany przez p. Cyrańska prof. Krajewskji wspomniał w swojej ekspertyzie, że każdy przedsiębiorca, którego działalność nie będzie możliwa z racji utworzenia strefo ochronnych, otrzyma od miasta (czytaj od nas) nieruchomość zamienną? Jeszcze raz mówię-prowadzsone działania ratusza są nieprzejrzyste, bez uzasadnienia merytorycznego. A płacić rachunki będziemy wszyscy.

  RAD2014-04-08 08:56:20
  • Jest pan typowym ignorantem p. RAD w sprawie uzdrowiska. Nie ma Pan wiedzy a mądrzy się. Pisze Pan, że nikt nie wystąpił o wydanie koncesji na wydobycie solanki. Otóż wystąpił o to Wod-Kan i niedługo ją otrzyma.Pisze Pan, że brak jest badań klinicznych wody.Ponieważ nie będzie produkcji leków, to i te badania są niepotrzebne.Pisze Pan, że odwierty wydzierżawiono Geotermii Mazowieckiej jeszcze na 20 lat. Nieprawda, odwierty należą do Wod-Kan-u. Przestań człowieku pisać, wstydu sobie oszczędź, chyba, że musisz, bo Ci za to płacą.

   UAWN2014-04-09 18:22:16
   • W zakresie braku wiedzy uzasadniającej budowę dróg i sieci technicznych, parku w lesie i tężni za 120 mln publicznych (skierniewiczan) złotych-to faktycznie ignorant jestem że ho, ho. ho! Dziękuję przy tym za Twoje informacje. Zauważ Szanowny UAWN, że o informacje te zabiegam od radnej Cyrańskiej, wskazującej m.in., że wszystkie dokumenty już są. A choćby Ty twierdzisz, że nie ma-raz jeszcze dziękuję za tę informację. Co do sprawy własność-dzierżawa, to proszę czytaj to co napisałem. Własność nie wyklucza dzierżawy. Umowa dzierżawy często niesie za sobą konsekwencje jej wypowiedzenia. Czy tutaj jakieś będą i na ile odsuwają w czasie możliwość eksploatacji? Wiesz, powiedz, wskaz dokumenty. Ponieważ jak widzisz nikt-z ratuszowymi na czele, nie przedstawia dokumentów (a może), a działania prowadzone są b. nieprzejrzyście, to swoje pytania kierowałem do osoby, która opowiada o jakiejś szansie. Argumentów w tym wszystkim brak. Agitacji i pustosłowia nie brakuje. Co do wstydu to jest mi obcy gdy zadaje pytania, na które odpowiedzi ograniczają moją niewiedzę?. Jednocześnie jako-w Twym mniemaniu "ignorantowi" pozostaje zapytać Ciebie o Twoje ostatnie zdanie. Czy faktycznie uważasz, że jeśli nie otrzymuję pieniędzy za zadawanie pytań, to pozostaje mi milczeć? Pozdrawiam serdecznie.

    RAD2014-04-10 08:06:42
    • Czy policzyłeś długość swoich tekstów, czy w 50 tys. mieście jest człowiek, który by pisał równie długie teksty, jak Ty? Nie ma takiego, bo tylko ty robisz to na zlecenie i masz z tego forsę. Czy normalny człowiek siada do komputera i wypisuje takie epistoły, w których jest stały wątek politycznej indoktrynacji? Skończ z tym. Używasz starych chwytów socjotechnicznych, w rodzaju- wskaż, udowodnij,pokaz dokumenty. Idź do urzędu i sam sprawdź, dlaczego tego nie robisz? Odpowiedź jest prosta, bo masz płacone za manipulację, a nie za wyjaśnianie prawdy.Wykonujesz brudną robotę, wstyd

     precz z manipulacją2014-04-10 22:53:50
     • Radna używa różnych ników i udaje przed samą sobą że ktoś ją popiera, ale kwas i słoma w butach.

      qba2014-04-11 09:33:25
     • Jeśli nie interesuje Cię wątek angażowania publicznych (w tym moich) pieniędzy w ilości 120 mln zł, na inwestycje w polu i lesie, to pomiń czytanie moich wpisów. Dyskusję wywołała radna Cyrańska. Jej agitacja dotycząca powstania czegoś o tytule "uzdrowisko" powoduje, że oczekuję od niej uzasadnienia podjętych do tej pory przez nią, Trębskiego i kilku radnych-w moim imieniu-decyzji. A podjęto ich masę. Jestem osobą, która pisze tyle by wyjaśnić swoje wątpliwości, wyrazić pogląd i zadać pytania. Co tu ma wspólnego liczba mieszkańców? O co ci Chodzi z pieniędzmi? A że moje teksty nie wpisują się w większość znajdujących się tutaj-argumentum ad personam, cóż, z mojej strony tak już będzie. Pozdrawiam serdecznie.

      RAD2014-04-11 07:46:42
      • Zamiast pisać, że oczekujesz wyjaśnienia wątpliwości, ze chcesz wyrazić swój pogląd, ze chcesz zadać pytanie, to najpierw umieść swoje pytania na piśmie i zanieś pismo urzędnikom. Jak otrzymasz odpowiedź, to ją przeanalizuj i wtedy zgłoś się do prokuratury, albo nie. Nie wygłaszaj poglądów, bo jak piszesz, brakuje Ci informacji.

       Zdobądź informacje2014-04-11 18:00:59
       • Doprawdy?? Urzędnicy odpisuj tylko wtedy jak im pozwoli Pan prezydent bo sam też NIE odpisuje na pisma jakie kierują mieszkańcy.

        mieszkaniec grodu2014-04-12 11:35:43
       • Alicjo nie oczekuj że wyborcy będą chodzić składać zapytania do urzędników, podjęłaś temat chcąc się popisać i zrobić z siebie "gwiazdę" wyszedł "wulkan niekompetencji". Przypominam że radny jest zobowiązany udzielać informacji mieszkańcowi i pomagać, a Ty dociekasz kto śmie zadawać pytania. Jeśli nie czujesz się na siłach dźwigać mandat radnej to zrób to z klasą i odejdź, oczywiście oddając około 35tys. które do tej pory dostałaś z podatków naszych mieszkańców.

        axel2014-04-11 18:55:42
        • Kreatorko tezy, że w czasach komuny doktorat można było otrzymać za gęś, proszę napisać, czy podtrzymuje Pani nadal swoją wizję rozwoju miasta,( pisze Pani o tym na swoim blogu), opartą na „ budowaniu fabryk, które w przyszłości dadzą zarzewie do ogólnoeuropejskiej , a nawet ogólnoświatowej rewolucji przemysłowej”. Proszę nie zwracać się do mnie per Alicjo, nie łączy nas obecnie żadna zażyłość, a wprost przeciwnie.

         Alicja Cyrańska2014-04-12 18:22:19
      • Pisz dalej. Dupków boli rzeczowa argumentacja, a karmią się wypocinami niedoinformowanych radnych z PO, która to partia nie zapominajmy nakazała nam pracę do 67. PS Nie pierdzę w trąbkę

       Jestem z RADem2014-04-11 10:33:52
      • Żądasz stale wyjaśnień od p. Cyrańskiej, wytykasz jej „agitację” na rzecz uzdrowiska, a powinieneś ze swoimi pytaniami zwrócić się do urzędników i do tych radnych, którzy są w Komisji Uzdrowiskowej. Jest ich pięciu, między innymi jest tam Grzesiek Płuska, z partii Jażdżyka, jego pytaj . Płuska głosował za uzdrowiskiem, zresztą wszyscy radni w tej komisji byli za uzdrowiskiem, to niech Ci odpowie, dlaczego w lesie jest lepiej zbudować uzdrowisko, niż na ul. Przemysłowej, co proponowałeś, „ekspercie” RAD.

       XEDG2014-04-11 10:12:39
       • Lokalizacja przy Przemysłowej jest propozycją Trębskiego i byłego wojewody sk-ckiego(nazwiska nie pamiętam-teraz pracuje w spółce miejskiej ZEC). Byłem jednym z zaproszonych przez owych Panów na spotkanie z pozostałymi właścicielami działek przy ulicy Fabrycznej i Przemysłowej bodaj w 2007r. Panowie zapowiadali, że obiekty uzdrowiska powstaną w okolicy ulicy Grabina i Fabrycznej. Zatrudnili firmę prawniczą, która negocjowała warunki na jakich sprzedam ziemię. Nie zapominaj, że wskazałem jednocześnie inne trzy (ponieważ ich nie krytykujesz to rozumiem, że również je akceptujesz). Sprawa lokalizacji jest dla mnie absolutnie wtórna. Dla mnie problem jest jeden. Czy za pieniądze publiczne należy budować kilometry dróg i sieci technicznych w lesie dla potrzeb powstania jednego, dwóch budynków służących leczeniu. I czy faktycznie leczeniu. Jeśli ktoś chce zarabiać na leczeniu, niech sam buduje potrzebne mu drogi i sieci.

        RAD2014-04-11 13:30:53
      • Rad masz rację i poparcie wśród tych mieszkańców którzy używają mózgu do myślenia,bo ten bełkot na który odpowiedziałeś jest zapewne od człowieka prezydenta!! Ja mam propozycję niech (bez)radna Pani Cyrańska lepiej przyjrzy się co dzieje się w temacie edukacji w tym mieście. Szkoła ma szukać sponsora,żeby dzieci NIE miały przestarzałych komputerów?? Może chociaż RAZ urzędnicy z ratusza NIE wezmą premii za swoje niekompetencje?? Może przestaną "udawać",ze jeżdżąc do zaprzyjaźnionych miast poza Polską korzystają z ich doświadczenia??

       mieszkaniec grodu2014-04-11 08:09:10
       • Alicjo ogarnij się i przestań się kompromitować, Płuska i Jażdżyk nie należą do żadnej partii.

        rock2014-04-11 10:59:30
   • Fajne zdrowe powietrze nasze miasto planuje zafundować przyszłym kuracjuszom: 1/smród z Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej 2/smród z pieczarkarni z okolic Makowa Suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuper zdrowe. Po prostu ręce opadają

    mieszkaniec grodu2014-04-09 20:06:59
   • Wy sie lepi weśta za tyn park i go dokuńczta niemrawe kołalicjanty nieroby. Ile mum jesce cekać niemrawe łosołomy nawet nie potrafita plotu postawić ciemnioki. Poczekejta do wyborów ja wum pokaże niemrawe wszawe wieśnioki.

    zorro2014-04-09 19:34:19
    • co za prymityw się odezwał!?

     XXX2015-01-19 08:32:58
  • RAD pisze - „ Moje wypowiedzi nie są ani za, ani przeciw uzdrowisku. Jedynie piętnuję brak wiedzy i ignorancję radnej Cyrańskiej” . Szkoda, że RAD zaprzecza faktom,bowiem od dawna , jako główny propagandysta partii Krzysztofa Jażdżyka stara się udowadniać, że hasło wyborcze tej grupy jest uzasadnione merytorycznie. Hasło to brzmi- „ Uzdrowisko to skandal, to zamach na gospodarkę Skierniewic.” Od dawna RAD wypisuje elaboraty na temat upadku gospodarczego miasta z powodu uzdrowiska. Teraz wycofuje się i na wszelki wypadek mówi, że nie jest ani za, ani przeciw. To po co pisze? Otóż okazuje się, że ma misję. Jest nią „ piętnowanie braku wiedzy i ignorancji radnej Cyrańskiej.” W tym celu stale zadaje mi mnóstwo pytań i kategorycznie domaga się odpowiedzi. Dzisiaj skierował do mnie aż 10 szczegółowych , technicznych pytań o solankę, jej zuzycie, sposoby zatłaczania jej pod ziemię, o badania kliniczne wody, o dzierżawę odwiertów....To ma świadczyć o jego wnikliwości i kompetencji. RAD wie, że takie szczegółowe informacje są w stanie podać jedynie urzędnicy, w oparciu o dokumenty. Jednakże, jako ekspert od manipulacji wie, ze stawianie takich pytań zaświadcza o jego przenikliwości i kompetencji, a brak odpowiedzi z mojej strony będzie dowodem mojej ignorancji. Szanowny Panie RAD, te pytania proszę zadać też radnym, przeciwnym uzdrowisku. Jako krytycy tej idei , powinni uprzednio dobrze rozpoznać temat. Zauważyłam, że mocno „zaprzyjaźnił” się Pan ze mną, zwracając się do mnie obcesowo - „do rzeczy Szanowna Pani, do rzeczy i na temat”. Ów zdecydowany imperatyw spowodował u mnie utratę ochoty do dyskutowania z Panem.

   Alicja Cyrańska2014-04-08 17:22:11
   • Mnie wystarczył pobyt na jednej sesji RM;to jest cyrk nie rada,gdzie 3/4 radnych patrzy na osobę Pana prezydenta i nas wyborców robi w trąbę.Dlaczego?? Bo 3/4 radnych nie mówi głosem swoich wyborców tylko ratusza,ale o tym ta Pani udaje,że nie wie.

    mieszkaniec grodu2014-04-09 20:04:31
   • Rad proponuje, żeby wykorzystywać solankę na terenach ,które mają już infrastrukturę, zamiast budować infrastrukturę w lesie na poligonie, bo będzie taniej. Problem w tym, że tam gdzie już jest infrastruktura, to nie ma lasu. Las musi być, bo bez niego ani rusz. Nikt nie będzie budować luksusowych ośrodków rehabilitacyjnych ,czy sanatoriów bez dużego skupiska drzew. W Nowym Dworze ośrodek rehabilitacyjny jest w lesie. Czekamy na następne propozycje „eksperta” amatora Rada. Proszę wskazać odpowiedni konkretny teren w Skierniewicach.

    .....2014-04-08 22:04:22
    • Szanowna Pani. Chyba po raz trzeci zabieram głos o "uzdrowisku". Tylko Pani jest tego głosu "inspiracją". Zapraszała Pani na tym forum do dyskusji o "uzdrowisku" i wtedy-po raz pierwszy czytając Pani wypowiedzi pytałem i wskazywałem, czy aby to przedsięwzięcie jest przygotowane. Już wtedy mówiłem, że ani mnie grzeje ani ziębi by ktoś wykorzystywał wody termalne do celów leczniczych. Z jednym "ale" Szanowna Pani-nie za moje pieniądze!!! A jeżeli chce Pani moje pieniądze w tak ogromnej masie wydawać w miejscu gdzie nie mieszka ani jeden mieszkaniec Sk-wic, to żądam aby Pani dbała o to, by działania te były oparte na DOWODACH na to, że są korzystne dla mnie i mojej rodziny. Dla Pani przypomnienia-wydanie mniejszej kwoty, bo ok. 100 mln na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Sk-cach był przez Pani mocodawcę z ratusza odrzucony. A była niepowtarzalna okazja do pozyskania pieniędzy na ten cel z funduszy UE. Niepowtarzalna proszę Pani. Dziś już jej nie ma. W przeciwieństwie do możliwości wykorzystania wód termalnych. Te jak były 20 lat temu, takie są teraz. A jeśli rozwinie się technologia "ujarzmiająca" jej agresywność, to szansa na jej wykorzystanie wzrośnie. Pani odpowiedź dowodzi ignorancji i niechęci do jej ograniczenia. Raz jeszcze powtarzam-to PANI podjęła się reprezentować mnie samorządzie. Mieszkańcy zadają pytania Radnym. Jeśli potrzebuje Pani pomocy by na nie odpowiedzieć proszę korzystać z pomocy kogo Pani uzna za właściwego (jednakowoż fachowca), w tym z pomocy wskazanych przez siebie urzędników i radnych (jeśli tacy tam są). Pani ostatnie zdanie, o tym, że "straciła Pani ochotę" pozostawiam bez komentarza, z jedną informacją. Jako zatrudniona przeze mnie i pozostałych mieszkańców ma Pani rzetelnie wykonać swoją pracę, za która Pani płacimy lub po prostu odejść. Jako Radna nie ma Pani prawa odmowy udzielenia odpowiedzi. W listopadzie, gdy przestanie być Pani Radną, to zmieni postać rzeczy. Teraz proszę się nie dąsać, wziąć się do pracy i przedstawić odpowiedzi lub odejść. Pozdrawiam

     RAD2014-04-09 08:26:21
     • A to ciekawe ze inspiracją do Pana wypowiedzi, nie są wybory lecz osoba p. Cyrańskiej, bo swąd namolnej propagandy czuć na milę. Zauważyłem, że zaczyna się Pan wycofywać z krytyki uzdrowiska. To bardzo dobrze, jakby Pan zapomniał, co pisał dotąd na temat uzdrowiska, to mogę przypomnieć

      .....2014-04-09 17:17:21
     • Mieszkańcy zadają pytania radnym .Jako obywatel Skierniewic bardzo zaciekawiony pytaniami, które postawił Rad, chciałbym poznać odpowiedzi radnego Krzysztofa Jażdżyka na te pytania. . Krzysztof Jażdżyk jako radny, zatrudniony przez mieszkańców nie ma prawa odmowy udzielenia odpowiedzi. Jeśli nie wie, niech zapyta o to urzędników. Zaznaczam, ze jest moim ulubionym radnym i tylko jego odpowiedzi mnie interesują. W listopadzie, gdy przestanie być radnym, to zmieni postac rzeczy. A teraz proszę Szanownego Pana Radnego, do rzeczy i na temat a jak nie ,to proszę odejść!

      mieszkaniec2014-04-09 15:36:02
      • Jeśli chcesz usilnie dowiedzieć się co myśli ten którego frustraci na tym forum obrażają to mam dla Ciebie dobrą wiadomość, 2,30zł kosztuje "GŁOS SKI.." a tam wywiad z radnym Jażdżykiem, mówię o dzisiejszym wydaniu. Jeśli Tobie szkoda kasy to idź na jego dyżur i będziesz mógł żądać odpowiedzi na każde pytanie.

       nie Trąbie2014-04-09 16:25:08
       • Szkoda mi pieniędzy na gazety, ani nie mam czasu na chodzenie na dyżur p. Jażdżyka. Jako mieszkaniec Skierniewic mam prawo domagać się, żeby mi odpowiedział tutaj i to szybko, bo jestem wymagający, Płacę p. Jażdżykowi, to wymagam,do roboty Szanowny Panie i do rzeczy!

        mieszkaniec2014-04-09 17:00:35
        • Jeśli szkoda Ci pieniędzy na gazetę i do tego jesteś na tyle leniwy by się przejść i porozmawiać to znalazłem dla ciebie wyjście, w przyszłym tygodniu twój sąsiad będzie niósł na śmietnik dzisiejsze wydanie "GŁOSU" więc poproś aby tobie przekazał lub wyciągnij z kosza, znajdziesz pomiędzy podpaskami i ogryzkami to coś dla ciebie i przeczytasz podnosząc swą wiedzę ty nasz wyimaginowany inteligencie, Ty nasz mieszkańcu.

         Piotr Ł.2014-04-09 17:16:52
         • nie podpisuj się cudzymi inicjałami , blagierko- blogerko, bo zacznę zadawać Ci niewygodne pytania, np. co robił twój tatuś

          co robił?2014-04-09 17:41:09
      • Zadawał te pytania, ale otrzymał informację od geniusza równiny łowicko-błońskiej "odpowiem na piśmie".

       Sory, taki mamy klimat2014-04-09 16:10:06
    • Wielokropku (...) pojedź do Nowego Dworu i zobacz gdzie ośrodek, a gdzie las. Twoja napaść w tym względzie jest nader chybiona. Jeśli chodzi o to gdzie można rozpocząć leczenie w terenach uzbrojonych-to przedstawiam kilka jakie mi się nasuwają . W rejonie ulic: Rybickiego i Miłej, przy Fabrycznej-w sąsiedztwie Bolimowskiego Parku krajobrazowego, w rejonie tzw. osiedla "pod Borem" czyli od ulicy Bajkowej na zachód i aż do granic miasta, pomiędzy ulicami: Rawską i Strobowską. Pozdrawiam

     RAD2014-04-09 08:25:35
     • Dziwne, ze na terenach ,które zaproponowałeś, żaden lekarz nie otworzył jeszcze Kliniki Rehabilitacji. Zacznij namawiać do tego, żeby w okolicy ul. Przemysłowej ktoś zbudował taką klinikę.Powietrze tam mahoniowe! Dobre rady wujka Rada bezcenne.

      .....2014-04-09 14:53:46
      • Podałem kilka przykładów lokalizacji tzw. "uzdrowiska", o które prosiłeś. A czy kto zechce otwierać kliniki to już owego "kto-sia" sprawa. Pozdrawiam serdecznie

       RAD2014-04-10 07:31:19
      • Za to wśród niewypałów i niewybuchów miejsce wprost wymarzone. Tu chyba również żaden lekarz nie planował otworzyć praktyki?

       Co?2014-04-09 16:12:53
    • i co może jeszcze finansowanie inwestycji ma podać?

     ???2014-04-08 22:51:57
     • Pani Cyrańska ma bardzo małe pojęcie o uzdrowisku mimo tego że należy do komisji uzdrowiskowej, taką wiadomość ktoś tu rzucił, jeśli to prawda to jest mi wstyd za taką radną w naszym mieście. Jeśli do tego słyszę że rzuca kłody jakiejś fundacji to zastanawiam się czy w trakcie wyborów powinniśmy pomijać partie polityczne, które tak naprawdę tylko szkodzą samorządom. Przykładem mogą być: Trębski[PiS] Łyżeń, Cyrańska, Rutkowska [PO]. Miejmy tę świadomość- proszę.

      werka2014-04-09 08:05:51
      • Pani Cyrańska nie należy do komisji uzdrowiskowej, bo nie kandydowała . Z ugrupowania p. Jazdżyka kandydowały 3 osoby, ale tylko Grzegorz Płuska został wybrany. .J. Chęcielewski i V. Felczak odpadli. Grzegorz Płuska, jako przedstawiciel p.Jażdzyka w tej komisji poparł projekt statutu Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej, dokumentu zatwierdzającego ostatecznie uzdrowisko. Przedstawiciel K. Jażdżyka był za uzdrowiskiem w komisji uzdrowiskowej, więc nie rozumiem czego ma się wstydzić p. Cyrańska? Co insynuujesz? Na kłamliwych plotkach chcecie wygrać wybory?

       nie dla intryg2014-04-09 09:03:11
      • Ta pani nie podrzuca kłód tylko wytyka nieprawidłowości finansowe w fundacji Chodźmy Razem. Przekręty tej fundacji śmierdzą na odległość i to wyraźnie czuć.

       agbraesgvb2014-04-09 08:10:47
       • Ta Pani niech lepiej zobaczy przekręty obecnej,starej i byłej władzy w samym ratuszu bo jako (bez)radna jest wyjątkowo spolegliwa w stosunku do osoby włodarza.

        mieszkaniec grodu2014-04-09 20:01:28
       • Piszesz "nieprawidłowości finansowe, przekręty tej fundacji" to jeśli tak jest to Cyrańska powinna posiadając takie informacje zgłosić je na policję, bo jeśli nie zgłosi takiego faktu wiedząc o nim sama popełnia przestępstwo. Oj chyba opowiadasz farmazony, choć z drugiej strony poznając opowieści z mchu i paproci tej pani nie wiadomo kiedy koloryzuje.

        kachna2014-04-09 13:03:04
        • Nie bronię tej pani, ale mam w takim razie pytanie do fundacji: gdzie są i jak można znaleźć sprawozdania finansowe Chodźmy Razem za lata ubiegłe? Wszak powinny być jawne? Fundacja pobiera dotacje z UM i nie tylko, jak się z tych pieniędzy rozlicza?

         pytajnik2014-04-09 13:12:05
         • sprawozdania fundacji są prawidłowe, ale nie działanie. Dajcie spokój fundacji, mówmy o uzdrowisku.

          ZKHY2014-04-09 15:44:57
   • Pani Cyrańska skapitulowała, strzela focha na osoby dopytujące o uzdrowisko i jako radna odsyła bezczelnie do urzędników, to pierwsza osoba w RM która gardzi mieszkańcami naszego miasta. Obraża się na pytania o uzdrowisko a czy przez przypadek nie zasiada w komisji uzdrowiskowej? Problem ma również jej kolega Piotr który jest wysokim urzędasem i nawet udziela się na tym forum, również nie jest w stanie odpowiedzieć na proste pytania dotyczące inwestycji. Teraz pewnie będą analizować pytania by za chwilę ogłosić że to są proste pytania i mogą na nie odpowiedzieć, a wcześniej im się po prostu nie chciało. Jeszcze lepszą sugestią popisała się p.Cyrańska mówiąc że pytania należy zadać opozycji, jeśli wyjdą jakieś przekręty to czy też będzie winna opozycja? Szukając pasującego określenia do tych cudactw p.Cyrańskiej znajduje takie oto: Śmiech, Dno i wodorosty.

    uno2014-04-08 18:25:10
   • Weszla Pani w tryb prezydencki, czyli z nikim nie bede dyskutowal, moje jest mojsze niz twojsze.

    nie trabie2014-04-08 18:20:10
  • Na razie to tylko Pani Cyrańska ma odwagę wypowiadać się o uzdrowisku i w opozycji Pan RAD. Nasuwa się prosty wniosek, że chyba tylko Pani Radna umie obsługiwać internet na 21 radnych:) Nie jest jednak w żadnym wypadku stosowne obwinianie jej za całe zło tego miasta, ponieważ doskonale wiemy, gdzie leży jego źródło. Oboje Państwo możecie się mylić, ale to nie upoważnia nikogo do personalnych wycieczek. Kontrast Waszych wypowiedzi, powinien ułatwić mieszkańcom zajęcie stanowiska w sprawie uzdrowiska, a "szczekanie" na tą Panią, tylko to zamydla. Jeśli dobrze rozumiem intencję tych wypowiedzi, to proszę jeszcze więcej konkretów o uzdrowisku. Jeśli jednak waszym celem jest dyskredytowanie osób, które odważnie zabierają głos, to serdecznie jako mieszkaniec, dziękuję, ale nie będę brał udziału w tej dziecinadzie.

   piotr2014-04-08 10:52:49
   • Jak dla mnie RAD wprowadził bardzo sensowne argumenty. Aż strach ogarnia, że ani radna, ani pozostali radni, ani prezydent i jemu podlegli urzędnicy nie widzą i nie chcą zauważyć całego bezsensu tej inwestycji przy tak prowadzonym projekcie. Uważam, że bez przeniesienia odpowiedzialnosci finansowej na decydentów nie będzie sukcesu (już teraz to widać wyraźnie).

    Tyle2014-04-08 12:05:58

 • Jażdżyk do wyborów wynajął firmę consultingową. Komentarze z podpisem RAD pisze człowiek z tej firmy. Jak na dłoni widać manipulację i chwyty socjotechniczne. Jak ktoś czyta taki pseudo uczony elaborat „eksperta RAD-a” to myśli sobie, ze ten człowiek jest alfa i omega. Wszystko wydaje się takie oczywiste. Wynajęty człowiek przez Jażdżyka, podaje wypisy ze specyfikacji po to, żeby bić pianę. Bełkot ma być wiarygodny i jest potrzebny jest po to, żeby ogłupić ludzi i wmówić im że uzdrowisko będzie zgubą dla miasta , bo z tym Jażdżyk idzie do wyborów. Za pieniądze ksiądz się modli, to i za pieniądze można wynająć ludzi, którzy udowodnią, że 2 dodać 2 wcale nie jest cztery. Znam się na tym.

  Gebbels2014-04-07 14:59:10
  • Ty zapewne piszesz na polecenie Pana prezydenta,który w RSC powiedział,że opozycja kłamie i nie warto ich słuchać. Ja zaś mam dośc kłamstw,łgarstw i widoku obecnego Pana prezydenta. To człowiek,który ma jeden cel"Władza za każdą cenę",nawet kosztem łamania prawa.

   mieszkaniec grodu2014-04-07 18:34:49
  • Nawet jesli to prawda (w co wątpię, bo Twój wywód ma na celu wyłącznie zdyskredytowanie myślącego inaczej niż Ty) to jaka to różnica? Czy pisze RAD za pieniądze Jażdżyka czy Ty na publiczne pieniądze z urzedu? A przepraszam, jest różnica wielka. Jażdżyk wydaje swoje pieniądze, a Tobie prezydent płaci z naszych. A jak wiadomo, obecny włodarz jak nikt potrafi wmawiać ludziom że 2+2=5 (albo jakikolwiek inny dogodny dla niego wynik), udowadnia to na każdej sesji rady, opowiada ciągle bajki o uzdrowisku. I jak się z tym czujesz?

   do Gebelsa trochę Ci brakuje2014-04-07 17:06:24
  • Och! Czyżbyś był w ziemi świętej wraz z proboszczem parafii tutejszej oraz p. Trębskim?

   tfu2014-04-07 16:36:07
  • Pewnie, gdyby RAD pisał pozytywnie o uzdrowisku to byłoby cacy, ale trafiła się taka postać i teraz zwolennicy utopijnego projektu mają kłopot bo jak się odnieść do pytań RADa, jedyny sposób to pisać dużo ale pomijać odpowiedzi. Pani radna napisała wiele tez, lecz jak się okazuj na pytania weryfikujące nie odpowiada i zaczyna prosić jakiegoś Piotra, który też jest oszołomiony pytaniami i jedyne co robi to dokonuje nieudolnej próby namierzenia RADa bo wtedy mógłby razem z Cyrańską wyżywać i oskarżać personalnie insynuować mało istotne rzecz by zamulać temat, teraz coś ciekawego dla Piotra Ł. RAD to kobieta którą znasz i jak taki jesteś cwany to teraz szukaj,szkuj szukaj, wąchaj, szukaj, szukaj, szukaj. Ty i ta twoja półetatowa emerytowana nauczycielka potraficie tylko jątrzyć i pomawiać innych, zero kultury w odpowiedzi na pytania tylko zmiana tematu i inwektywa, zmiana tematu i zaczepianie tych którzy myślą rozsądnie, tych którzy ośmielają się pytać.

   ciekawy obserwator2014-04-07 15:45:38
   • Jak radna Cyrańska dokonuje wpisu to dziwnie zachowują się jej poplecznicy w momencie gdy ktoś dowodzi jej błędne myślenie, zaczynają przywoływać swą niechęć do Jażdżyka. Czy ci ludzie nie potrafią zrozumieć że są inni którzy nie znają pana Jażdżyka i mało nas on obchodzi, lecz mamy swoje zdanie i nie damy się zmanipulować mrzonką o uzdrowisku, dlaczego nie można wykorzystać term w podobny sposób lecz bez zmiany statusu miasta czy jak to tam zwał, jeśli inni radni pokazują że ogranicza się przez takie działania wolność gospodarczą w odpowiednich strefach to zaczynam wątpić w całą tę koalicję zarządzającą naszym miastem. Coraz bardziej wątpię w sens wypuszczania obligacji tylko po to aby dodać to do przychodu. Owszem w tym roku zapis został powiększony, lecz za rok zamieni się to w dług i trzeba będzie spłacać ten sztuczny przychód. Odniosę się również do parku w którym nie dokończono nawet ogrodzenia pół roku po terminie oddania, przecież wykopy archeologów nie stanowiły utrudnienia, widać albo niekompetencje nadzorujących lub jakiś dziwny "układ" z wykonawcą. Nie jestem nikim rozżalonym lecz w wyborach jesiennych ulży mi eliminacja obecnego włodarza i PO. Niekoniecznie oczekuję odpowiedzi lub riposty.

    skier2014-04-07 18:54:53
    • Bardzo dziękuję za wyjaśnienie wielu kwestii osobie która podpisuje się jako RAD oraz za spostrzeżenia osobie podpisanej jako SKIER, pragnę dodać do tych spostrzeżeń jaszcze to że uwagę zwraca fakt namawiania przez p. Cyrańską do dyskusji a następnie jeśli takowa się odbywa z pytaniami i zastrzeżeniami to Cyrańska nie potrafi się odnaleźć i na pomoc woła swoich mało wybrednych w słowach pomagierów, ..................

     obserwator miasta2014-04-08 08:13:47

 • Odpowiadam Pani ponieważ jako osoba publiczna ma Pani obowiązek wiedzieć co mówi. Mówi Pani o znakomitości prof. Krajewskiego. Ja się wypowiadałem o treści dokumentu, nie o osobie. Szanowna Pani, jako magister szkoły technicznej pouczam Panią-ekspertyza(opinia)-proces zbadania sprawy przez biegłego w danej dziedzinie specjalistę. Wynik ekspertyzy powinien być jednoznaczny. Dla mnie faktem jest, że powołując sie na opracowanie Pana profesora, opowiadanie przez Panią i jej mocodawcę w osobie p. Trębskiego, że przybędzie 1000 miejsc pracy po zrealizowaniu czegoś o tytule "uzdrowisko" jest nadużyciem. Pan prof. w wskazał, że domniemany przyrost miejsc pracy wskazali urzędnicy z Ratusza, a nie jest wynikiem jego zawodowych analiz. Niech Pani zwróci przy tym uwagę na taki oto niuans. Liczbę podali urzędnicy z Ratusza, a opracowanie wykonywano na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy(?!). Oczywiście do ekspertyz można podchodzić różnie. Jedni uznają, że jeśli ekspert mówi, że białe jest białe to tak jest. Inni słysząc takie słowa pytają, a skąd to Ekspercie wiesz? Udowodnij proszę. Jedni i drudzy mają prawo tak działać. Ja należę do tych drugich. Pisze Pani, że liczba miejsc pracy jest funkcją wielu zmiennych. Szanowna Pani-WIEM O TYM. Zatem czemu nie mówi Pani o tych zmiennych przy każdej okazji? Przecież mogą być tak istotne, że liczba 1000 jest tak prawdopodobna jak równie piękna liczba 54 nowych miejsc. A dla mnie i innych mieszkańców jest to nadzwyczaj ważne. Kto prowadzi jakieś działanie gospodarcze wie, że aby zarobić trzeba zainwestować. Pani proponuje zainwestować 120 mln zł pieniędzy publicznych (nie swoich) dla stworzenie 1000 (a może 54)miejsc pracy. Zatem ja i pozostali mieszkańcy Skierniewic mamy zapłacić 120 tys na utworzenie 1-go miejsca pracy nie wiadomo gdzie (przy tysiącu nowych miejscach) lub 2 mln 222 tys zł na utworzenie 1-go miejsca pracy (jeśli powstanie ich 54). A ja mówię Pani NIE ZGADZAM SIĘ NA WYWALANIE TAKICH PIENIĘDZY NA TWORZENIE JEDNEGO MIEJSCA PRACY. Mówi Pani, że już dawno ustalono koncesje na wydobycie wód na cele lecznicze oraz badania kliniczne. Proszę o ich udostępnienie. Pani mocodawcy z ratusza owych dokumentów nie publikują. Ministerstwo Środowiska na dzień 1 marca 2013r nie wspomina o takiej koncesji. Moje informacje świadczą, ze takich dokumentów brak. Pytam zatem: Pani słowa TO PRAWDA TO CZY FAŁSZ? Pyta Pani skąd wiem, że przedsięwzięcie jest nieopłacalne. Odpowiadam. Ponieważ nie istnieją jakiekolwiek dokumenty tę tezę udowadniające. To nie ja mam udowodnić, ze działanie jest niopłacalne. To Pani i jej mocodawcy macie mnie przekonać, ze wasze działania będą na korzyść moją. Nie musicie nas przekonywać jeśli będziecie angażować własne pieniądze. Dotychczas mowa jest o Pani i jej mocodawcach życzeniach (a minęło kilkadziesiąt lat bajania). Co do Studium przedinwestycyjnego to i tutaj myli sie Pani, że z zamówionego przez ratusz materiału czegoś się Pani dowie. W specyfikacji zamówienia Zlecający (w tym Pani) nie stawia pytań jakie takiemu dokumentowi stawia nauka. Uprzejmie informuję. Działająca pod auspicjami ONZ UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) zainicjowała w latach siedemdziesiątych standaryzację analiz poprzedzających podejmowanie decyzji inwestycyjnych, określanych jako feasibility study. Poprzedzają one podejmowanie konkretnych decyzji inwestycyjnych. Wyróżnia się trzy części studium, wykonywane jedno po drugim: Opportunity study (studium analiz możliwości, studium celowości): wykonywane po ustaleniu wizji projektu inwestycyjnego, może być opracowaniem jedno lub dwuetapowym. Raport końcowy powinien wstępnie identyfikować ilościowo i jakościowo pomysł projektu inwestycyjnego oraz zawierać projekt decyzji co do celowości kontynuowania dalszych prac studialnych, albo proponować zaniechanie (bądź odroczenie) dalszych prac nad uprzednim pomysłem. Dalej, Pre-feasibility study (studium analiz możliwych wariantów): wykonywane przy pomysłach inwestycyjnych o podwyższonym stopniu komplikacji bądź o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym. Obejmuje weryfikację możliwych wariantów realizacji pomysłu projektu zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Raport końcowy powinien ściśle identyfikować pomysł projektu inwestycyjnego oraz zawierać szczegółowe decyzje kierunkowe. Raport kończy się projektem kolejnej decyzji co do celowości podjęcia dalszych prac projektowych i przygotowawczych. Na koniec-Feasibility study (studium wykonalności, studium ostatecznej wersji projektu inwestycyjnego): stanowi ten etap projektowania inwestycji, w którym uszczegóławiane są te elementy dokumentacji inwestycji, które prowadzą z jednej strony do jak najszybszego jej rozpoczęcia, z drugiej zaś do zminimalizowania ryzyka podjęcia niewłaściwej czy błędnej ostatecznej decyzji. Etap częściowo odpowiada tradycyjnie opracowywanym Założeniom Techniczno - Ekonomicznym. Są tu konkretne założenia i wytyczne prowadzące do optymalizacji inwestycji na potrzeby opracowywanych w przyszłości projektów technicznych. Studium kończy się jedną z decyzji: realizować inwestycję (SUKCES), dokonać poprawek lub uzupełnień (POWRÓT), odroczyć realizację do czasu zmiany warunków bądź ograniczeń, albo do zakończenia badań lub doświadczeń (OCZEKIWANIE) lub zaniechać jakichkolwiek dalszych prac (ZANIECHANIE). Szanowna Pani-proszę przeczytać specyfikację do zleconego "Studium...". Z nazwy zlecenia i oczekiwanej jego treści nie wynikają przywołane wyżej treści. Podobnie jak z opracowania "Wpływ powstania uzdrowiska na rynek pracy Skierniewic...", Pana prof. nie wynika, ze miejsca pracy przybędą. Na zakończenie. Trudno nie być mentorem, gdy czytam Pani wypowiedzi pozbawione jakichkolwiek podstaw merytorycznych. Za każdym razem Pani słowa są połajanką tych, którzy pytają. Ani razu jednak nie odpowiada Pani na pytania. Zatem do rzeczy proszę, Szanowną Panią, do rzeczy i na temat.

  RAD2014-04-07 10:31:33
  • Z tego wynika że pani Cyrańska nie zna się na niczym, jedynie improwizuje, a gdy ktoś jej pisze prawdę to staje się bezradna w zderzeniu z argumentami. PO 40-tu miesiącach zasiadania w radzie miasta czas się czegoś nauczyć p.Cyrańska, ja tylko przypominam że pani dostaje od mieszkańców chyba jakiś 1000zł miesięcznie. Pozostaje mieć tylko nadzieję że już nigdy więcej tacy ludzie w radzie się nie znajdą. RADowi serdecznie dziękuję.

   kol2014-04-08 16:26:00
  • Panie Rad, gdzie uczyli Pana grzeczności, na uczelni smorgońskiej? Kim Pan jest, jakie nosi imię i nazwisko, a może jest Pan na FB? Dla mnie jest Pan tylko jakimś anonimowym osobnikiem, który w bezczelny sposób strofuje p. Cyrańską „do rzeczy Szanowna Pani, do rzeczy i na temat”. Duży tupet i chamstwo ! Szczerze się uśmiałem, jak przeczytałem Pana złotą myśl „każda osoba publiczna ma obowiązek wiedzieć co mówi.” Panie Rad , a jak sprawdzać świadomość podczas mówienia i w dodatku mieć obowiązek? Świadomość, czyli pracę mózgu to może kontrolować tylko encefalograf, panie Rad. Jak ciągnąć za sobą wszędzie takie ustrojstwo, wie Pan?

   mieszkaniec Skierniewic2014-04-07 20:18:46
  • Czytam Cię z uwagą RAD i odnoszę wrażenie, że Twój tekst to trochę kopiuj/wklej z internetu. Piszesz "do rzeczy i na temat" - to poproszę również od Ciebie, jakieś konkrety, a nie wykład, jak pisać analizy. Chciałbym wiedzieć więcej na temat uzdrowiska. Pani Radnej należy się szacunek, więc zostawcie inwektywy na boku - niech też pisze, bo w ten sposób mieszkańcy dowiedzą się więcej o tym ważnym temacie. Można się z Tobą RAD jakoś spotkać?

   piotr2014-04-07 13:10:00
   • We wcześniejszym wpisie jest owszem sporo "kopiuj-wklej". Wynika to nie tyle z chęci "mądorwania" ile wskazania Pani Cyrańskiej i czytającym, że informacje dające pogląd o sprawach jakie są poruszane, można uzyskać natychmiast. JEDNOCZEŚNIE PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE SŁOWA MAJĄ SWOJE ZNACZENIA. Nie jestem fachowcem w temacie studiów przedinwestycyjnych-jeśli chodzi o ich tworzenie. Acz jako odbiorca takich dokumentów poznałem i poznaję co najmniej kilka rocznie (z racji na swoją pracę zawodową). Pozdrawiam

    RAD2014-04-07 15:18:49
    • Dziękuję za wyjaśnienie. Pytałem, czy można się jakoś z Panem spotkać. Widać, że jest Pan zainteresowany uzdrowiskiem, chciałbym również poznać osobiście Pana opinię. Forum daje mi znacznie mniejszy do tego komfort. Sam jestem zwykłym mieszkańcem i trochę się gubię w tym.

     piotr2014-04-07 15:22:37
     • Ja się zapytam pana Rada, jak to się stało że teraz w Uniejowie pełno ludzi i są cudzoziemcy. To była mała wieś na uboczu a teraz atrakcja dla wszystkich. Sprawdziłem, ze oni stali się uzdrowiskiem w 2012 r. Następne pytanie o Nowy Dwór, wieś koło Skierniewic, do której przyjeżdżają z całej Polski i z zagranicy ludzie na rehabilitację kości i stawów. Może Pan, jako ekspert doradzi, jak zrobić, żeby się udało, zamiast udowadniać, ze udać się nie może.

      Kaczmarek2014-04-07 17:03:04
      • Szanowny Pan RAD napisał, ze nie jest fachowcem w temacie studiów przedinwestycyjnych. To widać, ale widać też ewaluację Pana RAD-a w tym temacie. Jestem pewien, ze pomogły Panu w tym dyskusje z Panią Cyrańską. Pisze Pan, że robi kopiuj -wklej po to, żeby pokazać Pani Cyrańskiej, ze informacje można uzyskać natychmiast. Na pewno Pani Alicja jest Panu bardzo wdzięczna za to. Spodziewam się, że od swojego chlebodawcy, p. Jażdżyka otrzymuje Pan niezbyt wysoką zapłatę. Jaka praca taka płaca, Szanowny Panie RAD. Zatem do rzeczy, Szanowny Panie , do rzeczy i do roboty! Każdy orze, jak może.

       Do roboty, czyś rad, czy nie rad2014-04-07 23:50:06

 • To jak jest w końcu w jakiej szkole ostatnio uczyłaś pani Cyrańska. Bo internet jakieś głupoty opowiada na ten temat wielce szanowna pani doktor, no chyba że jest to pani słodka tajemnica.

  K.K2014-04-07 07:48:20
  • Żadna praca nie hańbi, była partyjna koleżanko, również praca w szkole. Kiedyś opowiedziałam Pani o ciekawych sytuacjach, które miały miejsce w Zespole Szkół Mechanicznych w Łodzi, w którym przez pół roku i na pół etatu uczyłam chemii. Dając mi teraz do zrozumienia, że jest to wstydliwy epizod w moim życiu, czyni Pani despekt nauczycielom, od przedszkola poczynając. Niepotrzebnie odchodzi Pani od tematu uzdrowiska, szkoda ,bo dużo pisze Pani o nim na swoim blogu.

   Alicja Cyrańska2014-04-07 11:32:03
   • To są żarty za kogo uważała się pani Cyrańska, okazuje się teraz że nawet nie chciano jej dać całego etatu w szkole. Wielka mi "DOKTOR" wmawiająca innym że teraz łatwiej zrobić doktorat. Właśnie kiedyś szkoły i tytuły można było kupić za gęsi, a na wybieg trafiano nie za gęsi lecz za co innego. Zwracam uwagę że pani Cyrańska unika prostych odpowiedzi na bardzo proste pytania np.RADa, woli dużo pisać w taki sposób by całkiem zamulić lub zagadać pytanie. czy ta pani uważa nas za debili? Kiedyś nawet próbowała zmieniać edukację w naszym mieście ta półetatowa nauczycielka szykanowała nawet fundację sugerując jakieś machlojki, a mogła zgłosić na policję skoro tak uważała, lecz Ona tylko bawi się w insynuację i sugestie w kierunku innych osób, nawet wiek tej pani nie przeszkadza Jej w obrażaniu innych.

    gil2014-04-07 13:38:59
    • Z tą fundacją to akurat bardzo dobrze,że ktoś patrzy. Po co Ci te wycieczki pod adresem Pani Radnej? - temat jest o czym innym. Jak Cię kiedyś napiętnowała, to wyjaśnijcie sobie to gdzie indziej, a nie zagilasz temat.

     pocotokomu2014-04-07 13:56:24
  • Ta pani jest z platformy więc nie dostaniesz odpowiedzi, co najwyżej dostaniesz odpowiedź zamuloną i nigdy wprost. Buta i arogancja to charakteryzuje tchórzy z platformy.

   lxa2014-04-07 08:58:53
   • @Ixa, ludzie dzielą się tylko na głupich i mądrych. Jak chcesz uprawiać politykę poprzez dyskredytację czyjejś przynależności, to proszę poszukaj sobie innego forum. Ten wątek jest o uzdrowisku.

    piotr2014-04-07 13:12:50

 • Skierniewice to stolica nauk ogrodniczych, a nie pijalnia wód mineralnych. To jest tradycja i atut miasta.

  ixi2014-04-06 23:10:18
  • Pewnie się wstydzi ostatniej swojej szkoły więc będzie teraz milczała, a tak dużo ma do powiedzenia w sprawach innych osób.

   asa2014-04-07 10:04:15