skierniewickie.pl

Felieton: Czas zawodowców

Wtorek 16.06.2015

Kto dziś decyduje o kierunku kształcenia dziecka na etapie ponadgimnazjalnym? Czy to rodzic, czy szkoła mają największy wpływ na decyzję jednostki wkraczającej na kolejny poziom edukacyjny? Na poziomie centralnym rok 2015 ogłoszono Rokiem Szkoły Zawodowców.

To trudne przedsięwzięcie również dla samorządowców. Zostaliśmy zobowiązani, by znaleźć rozwiązania dla promocji, ale przede wszystkim większej efektywności funkcjonowania szkół zawodowych, zarówno techników jak i szkół zasadniczych. Oprócz obowiązku widzę jednak przede wszystkim potrzebę. Najważniejsze wydaje się być zarządzanie kierunkami kształcenia. Rolą dyrektorów szkół, ale też doradców zawodowych i przedsiębiorców jest wytyczanie ścieżek w tym względzie. Przy prezydencie Skierniewic powstał Zespół ds. Szkolnictwa Zawodowego. Ma on przed sobą pierwszy etap prac. Zostanie dokonana diagnoza potrzeb i możliwości edukacyjnych absolwentów gimnazjów jak i tych, którzy ważny wybór mają przed sobą. Do zespołu zaprosiliśmy: nauczycieli, związkowców, prywatnych przedsiębiorców, radnych, socjologów, doradców zawodowych. Pierwsze wnioski już są.

1) Funkcjonowanie „szkolnych ośrodków kariery” w gimnazjach. Doradztwo zawodowe pomaga w świadomym wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.

2) Ustalenie czytelnych kryteriów przyjęć do „szkół średnich”. Uczeń otrzymuje wiedzę o preferencjach szkół wobec konkretnych predyspozycji kandydatów.

3) Diagnoza zatrudnienia w Skierniewicach i regionie. Pozwoli to na zintegrowanie działań dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i lokalnych przedsiębiorców. Współpraca tych dwóch ogniw, a także Powiatowego Urzędu Pracy to najważniejszy aspekt naszego programu. Mamy zamiar wypracować taki system, który z kilkuletnią perspektywą przewidzi rozwój rynku pracy.

4) Zracjonalizowanie proporcji naboru do szkół zawodowych i ogólnokształcących.

 

 

Na dziś, jestem przekonany, że najlepszym rozwiązaniem byłoby tworzenie „klas patronackich”. Będziemy dążyć do takiej współpracy, dzięki której, nasi więksi biznesmeni, średni przedsiębiorcy, chętnie przyjmą do siebie uczniów technikum i szkoły zawodowej, chętnie wpuszczą na „plac budowy” nauczyciela zawodu. Tylko bezpośrednia, namacalna styczność z parkiem maszyn, technologiami w ich zastosowaniu da uzasadnienie dla teorii, której tak dużo w szkołach. Nasze szkolnictwo zawodowe (w Skierniewicach) chętnie korzysta z programów unijnych. Mamy kontakt z wymianami zagranicznymi, choćby w Niemczech. Kontakt ze stażem zagranicznym ma dać potwierdzenie umiejętności, które uczeń spożytkuje jako pracownik w swoim miejscu zamieszkania. Już niebawem, wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczniemy kampanię na rzecz szkolnictwa zawodowego. Rozpocznijmy otwartą dyskusję. Niech rodzice i młodzież zechcą się spotkać z pracodawcami i przedstawicielami szkół nie tylko podczas targów edukacyjnych, ale również w miejscu ich działania.


Jarosław Chęcielewski: autor, z zawodu pedagog, nauczyciel, jest Zastępcą Prezydenta Miasta Skierniewice ds. szkolnictwa, kultury i sportu.

Od redakcji:
Dział "Gorące tematy" jest poświęcony publikacji autorskich felietonów poruszających tematy związane z przestrzenią publiczną w Skierniewicach. Czytelników zapraszamy do wyrażania swoich opinii w komentarzach pod tekstem, zaś osoby publiczne lub wszystkie inne, które chciałyby zabrać rzeczowy głos w publicznej dyskusji na każdy temat związany z życiem i funkcjonowaniem w Skierniewicach, zapraszamy do współpracy.

dobry
Ocena:
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
  • https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1371790682866429&id=100001065304265. nie wiedziałam jak dodać proszę nagłośnienie ta sprawę. Konrada zna dużo osób i trzeba mu pomóc

    barbara2017-01-11 12:07:03