skierniewickie.pl

Kto może dostać mieszkanie komunalne?

Wtorek 10.12.2013bru
Naczelnik Piotr Zawadzki zapewnia, że jego wydział bardzo skrupulatnie sprawdza każdy wniosek o przydział mieszkania. Fot. Skierniewickie.pl
Około półtora tysiąca mieszkań komunalnych posiada obecnie miasto Skierniewice, ale wciąż brakuje lokali socjalnych. Czym się różni lokal socjalny od komunalnego? Kto może się starać o mieszkanie z zasobów miasta? O tym z naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Piotrem Zawadzkim rozmawia Paweł Bruger.

PB.: Czym się różni mieszkanie komunalne od socjalnego?

PZ.: komunalne są wszystkie mieszkania, jakimi dysponuje miasto Skierniewice, czyli są własnością miasta Skierniewice. Komunalne dzielą się na tzw. Lokale mieszkalne i lokale socjalne.
PB.: Czym się różnią jedne od drugich?

PZ. Trzeba by się odnieść do ustawowych definicji, które są określone w ustawie o ochronie praw lokatorów.

PB.: Czyli?

PZ.: Lokal socjalny to lokal nadający się do zamieszkania ze względu na jego stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadających na członka gospodarstwa domowego nie może być mniejsza niż 5 metrów kwadratowych, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie. 

PB.: Co mamy rozumieć przez „obniżony standard”? Prąd w takim lokalu jest?

PZ.: Obniżony standard definiujemy na użytek lokalny stosowną uchwałą Rady Miasta. Prąd jest, ale w takim lokalu może nie być np.: instalacji kanalizacyjnych lub wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania. Na potrzeby lokali socjalnych przeznaczyliśmy 30 budynków leżących w zasobach miasta.

PB:. Kto zasiedla takie lokale?

PZ.: Umieszczamy w nich zazwyczaj ludzi z wyrokami eksmisyjnymi. Przy czym należy zauważyć, że o ile lokale komunalne wynajmujemy na czas nieokreślony to lokale socjalne są wynajmowane na czas określony.PB: Tu mówimy o lokalach socjalnych, które są o obniżonym standardzie i do których zazwyczaj trafiają osoby z ubogich rodzin. A co z lokalami komunalnymi tymi z, jeśli można tak powiedzieć, normalnym standardem, jak np. oddany kilka lat temu blok komunalny na ul. Sobieskiego czy podobne, gdzie mieszkania nie różnią się w zasadzie niczym od tych z rynku komercyjnego? Kto może się ubiegać o przydział takiego mieszkania?

PZ.: Kryteriów jest kilka, ale najważniejsze to poziom dochodowości. W skrócie chodzi o to, że w rodzinie ubiegającej się o wynajem takiego lokalu dochód brutto na jednego członka rodziny nie może być wyższy niż 600 złotych brutto miesięcznie. Przy czym tu należy zaznaczyć, że w tym kryterium rozgraniczamy też osoby, które mają nie wyższe dochody niż te 600 złotych, ale jeśli dochód jest za niski i widzimy, że wynajmującego nie będzie stać na wynajem tego lokalu to kwalifikuje się do otrzymania lokalu socjalnego.

PB.: Oprócz dochodowości, jakie jeszcze są kryteria w przyznawaniu lokali komunalnych, tych, nazwijmy je umownie, o wyższym standardzie?

PZ.:  W przypadku rodziny wieloosobowej nie więcej niż nieco ponad 620 złotych brutto dochodu na jednego członka rodziny,  jeśli jest to rodzina jednoosobowa to kryterium jest na pułapie nieco ponad 910 złotych. Przy czym zaznaczam, że  należy odpowiednio definiować dochodowość. W uchwale Rady Miasta jest ona określona tak, że za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania orasz po odliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz emerytalnych i rentowych określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Gdy się to wszystko policzy to okazuje się, że nie są to wysokie progi. Drugie kryterium przyznania lokalu komunalnego jest takie, że w istniejącym lokalu mieszkaniowym, w którym przebywa rodzina musi być odpowiedni stopnień „niedogodności” w warunkach mieszkaniowych, czyli tzw. zagęszczenie. A występuje ono wówczas, jeżeli na jednego członka rodziny zamieszkującej występuje mniej niż 5 metrów kwadratowych powierzchni życiowej, czyli nie wliczając w to powierzchni wspólnych, takich jak kuchnia, łazienka czy przedpokój, krótko mówiąc -  chodzi o powierzchnie pokoi. I trzeci warunek jest taki, żeby dana rodzina, czy osoba ubiegająca się o lokal, była mieszkańcem miasta Skierniewice, miała tutaj swoje centrum życiowe i to nie od wczoraj, lecz co najmniej kilku lat. To tak w skrócie tłumacząc podstawowe kryteria.

PB.: I to wszystko? Dochód na osobę jest najważniejszym kryterium?

PZ.: Nie sprowadzajmy kryteriów tylko do dochodowości. Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie, dokonujemy wizji, bo kolejnym ważnym kryterium jest również dotychczasowe mieszkanie w złych warunkach. Poprzez wizje lokalne sprawdzamy, czy informacje zawarte w podaniu są prawdą.

PB.: Dużo lokali komunalnych jest w mieście?

PZ.: Razem z lokalami socjalnymi jest to około półtora tysiąca. Dokładnej liczby nie podam ponieważ cały czas miasto prowadzi sprzedaż lokali komunalnych lokatorom (którzy mają prawo pierwokupu, z 75-procentową zniżką – przyp. PB), więc ta liczba się zmienia.

PB.: Jak dużo wniosków o przydział lokalu komunalnego wpływa do Urzędu Miasta?PZ.: Niemało. Rocznie jest to kilkaset wniosków. To jest liczba wpływających podań. Następnie każda sprawa jest później poddawana analizie i rozpatrywana indywidualnie. Badamy czy są spełnione podstawowe kryteria. Na podania niespełniające kryteriów udzielamy odpowiedzi odmownej. Natomiast na podania spełniające kryteria udzielamy odpowiedzi, że dana osoba kwalifikuje się, ale że zostaje umieszczona na, potocznie zwanej przez nas „poczekalnię”. Osoby z takiej „poczekalni” raz do roku badamy pod kątem spełniania podstawowych kryteriów w dalszym ciągu i co roku Komisja Mieszkaniowa dobiera z „poczekalni” osoby, które otrzymają taki lokal.

PB.: Kto zasiada w takiej komisji? Urzędnicy?

PZ.: Nie, nasz wydział zajmuje się wyłącznie przygotowaniem i realizacją zadań pod kątem merytorycznym i formalnym. W Komisji Mieszkaniowej zasiada czworo radnych Rady Miasta Skierniewice delegowani przez miejskie komisje mienia komunalnego i do spraw społecznych, członkiem komisji jest również dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a także prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i osoba z kierownictwa Urzędu Miasta, która bezpośrednio nadzoruje prace komisji.

PB.: Którzy radni zasiadają w tej komisji? 

PZ.: Jej skład się zmienia wraz ze zmianą kadencji. Obecnie członkami komisji są radni: panowie Czesław Owczarek, Jerzy Gołębiewski, Mariusz Dziuda i Andrzej Malka.

PB.: Dziękuję za rozmowę.

PZ.: Dziękuję
bardzo dobry
Ocena:
Nowy komentarz
*Wpisz treść komentarza:
Wpisz treść komentarza
*Podpis:
Wpisz podpis
*Wpisz kod z obrazka:
Wpisz kod z orazka
Anuluj
*Pola wymagane