skierniewickie.pl

Skierniewice: Drogowskaz podatnika

Wtorek 22.11.2011Maciej Koroński
Bon, czy pieniądze? - oto jest pytanie. Ten dylemat pojawia się przed każdymi świętami. Co się bardziej pracownikowi opłaca na Boże Narodzenie? O tym choć nie tylko w rozmowie z Agnieszką Andrys komisarzem skarbowym w Urzędzie Skarbowym w Skierniewicach. Omówimy też tegoroczne zmiany w ordynacji podatkowej. Część z nich to ukłon w stronę podatnika.Bon, czy pieniądze?

Zaczyna się czas przedświątecznych zakupów, zaczynają się także pytania do pracodawców związane z bonami świątecznymi, czy też z pewnymi kwotami wypłacanymi z Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jak to wygląda pod kątem opodatkowanie tego typu środków?

Agnieszka Andrys: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia od opodatkowania otrzymane przez pracownika świadczenia pieniężne, bądź świadczenia rzeczowe do wysokości nie przekraczającej 380 złotych w skali całego roku kalendarzowego. Należy zaznaczyć, że musi to być świadczenie sfinansowane w całości z Funduszu Świadczeń Socjalnych, bądź z Funduszu Związków Zawodowych i musi mieć związek z działalnością socjalną prowadzoną przez pracodawcę. Podkreślić należy w tym miejscu, że ustawa nie kwalifikuje do świadczeń rzeczowych popularnych bonów i talonów. W takim przypadku, jeśli pracownik otrzyma od pracodawcy bon lub talon uprawniający do wymiany na jakiś towar, pracodawca będzie zobowiązany odprowadzić podatek od całej tej kwoty.Czyli oznacza to, że jeżeli jako pracownic w ciągu całego roku podatkowego nie miałem żadnych świadczeń z Funduszu Socjalnego otrzymując od pracodawcy kwotę 500 złotych, to opodatkowaniu podlega jedynie różnica między 500 a 380?

A.A. Tak, tylko nadwyżka ponad kwotę 380 zł. Pracodawca, jako płatnik, jest wtedy zobowiązany do poboru zaliczki od kwoty 120 zł.

A jak to wygląda w przypadku, kiedy w ciągu roku podatnik pracuje w kilku różnych firmach?

A.A. Kwota 380 zł jest przewidziana na jednego podatnika, czyli bez względu na to, w ilu zakładach pracy pracownik jest zatrudniony i z ilu funduszy socjalnych, czy funduszy związkowych te świadczenia otrzymuje, to przysługuje mu jeden limit. Pracownik jest zobowiązany w zeznaniu rocznym ewentualnie skorygować kwotę nadwyżki przekraczającej 380 zł i odprowadzić podatek. Żaden przepis prawa nie nakłada na pracodawcę obowiązku monitorowania świadczeń otrzymywanych przez pracownika. Na pracowniku spoczywa obowiązek rejestracji (wysokości kwoty wypłaconej z Funduszy Świadczeń Socjalnych, bądź Funduszy Związków Zawodowych) i uwzględnienia tego w zeznaniu rocznym.

Zaświadczenia, czy oświadczenia?

Wielokrotnie, starając się o różnego rodzaju świadczenia, jako podatnicy, musieliśmy dostarczać zaświadczenia. Czy nadal zmuszeni jesteśmy po takie dokumenty iść do Urzędów Skarbowych?

A.A Od 1 lipca br. zmieniła się ustawa w tym zakresie znosząc obowiązek przedkładania zaświadczeń do celów między innymi socjalnych. W tym momencie dopuszczalne jest złożenie przez podatnika oświadczenia. Taki dokument powinien być złożony pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Ustawa na równi traktuje oświadczenie i zaświadczenie. Oznacza to, że żadna instytucja administracji nie powinna dyskwalifikować oświadczenia złożonego przez podatnika.

To znaczy, że idąc do jakiegokolwiek urzędu mam prawo złożyć oświadczenie dodając klauzulę, że jestem świadom konsekwencji prawnych związanych z podaniem nieprawdy?

A.A. Tak właśnie powinno być. Oświadczenie powinno być na równi traktowane z zaświadczeniem.

Numer Identyfikacji Podatkowej NIP

Skoro mówimy o zmianach, to czy nadal jako osoba fizyczna muszę mieć gdzieś zanotowany numer NIP?

A.A. Tutaj będzie dobra informacja dla wszystkich, którzy nie pamiętają swojego numeru NIP, ponieważ ustawa zmieniła się również w zakresie identyfikacji podatkowej podatników i płatników. Zmiana polega na tym że osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, nie będzie miała nadawanego numeru NIP. Jej numerem identyfikacyjnym będzie wyłącznie numer PESEL. Od września tego roku żadna instytucja nie ma prawa żądać od nikogo numeru NIP. A od stycznia 2012 r. Urzędy Skarbowe na terenie całego kraju nie mogą wręcz nadawać numerów NIP osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

To dotyczy osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. A co na przykład z osobami, które prowadzą różne prace na podstawie umowy zlecenia czy tez umowy o dzieło? Czy po 1 września tego roku mogę podać tylko swój PESEL?

A.A. Tak. Wystarczy PESEL, gdyż to jest jedyny numer identyfikacyjny podatnika.


Nowe PIT-y

Od stycznia 2012 r. znów ruszy machina wypełniania zeznań podatkowych za rok ubiegły (2011 r.). Czy w związku ze zmianami, o których rozmawiamy od nowego roku będą obowiązywać nowe formularze zeznań podatkowych?A.A. Tak, w związku z nowelizacją tej ustawy wprowadzone zostały nowe wzory formularzy podatkowych. Będą one obowiązywały do rozliczenia za 2011 r. Do tej pory w górnym okienku zeznania podatkowego trzeba było wpisać numer NIP, teraz wystarczy jak podamy numer PESEL. Zmieniły się również okienka dotyczące danych adresowych podatnika. Dlatego też radzę przy składaniu zeznania za 2011 r. zwrócić uwagę, czy formularz jest aktualny.

Co oznacza że zmieniły się okienka dotyczące danych adresowych? Czy kobiety, przy zmianie nazwiska, czy też zmieniając miejsce zamieszkania nadal muszą wypełniać druk NIP 3?

A.A. Od 1 stycznia 2012 r. podatnicy nie będą składali NIP-ów 3. Ten druk zostaje wycofany. Wszelkie aktualizacje danych będą dokonywane na podstawie danych zamieszczanych przez podatników bądź to w składanych zeznaniach, bądź w pismach składanych do urzędu. Numer PESEL będzie wystarczającym do zidentyfikowania podatnika.dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz