skierniewickie.pl

II Memoriał Siatkarski im. Wojciecha Skrzypińskiego

Czwartek 12.04.2018

W sobotę 21 kwietnia na hali OSiR przy ul. Tetmajera 7 w Skierniewicach odbędzie się 2. Edycja Memoriału Siatkarskiego im Wojciecha Skrzypińskiego.

REGULAMIN:

I. ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach

II. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU
• 21 kwietnia 2018 r., godzina 9.00 - Start pierwszego meczu
• Hala Sportowa ul. Tetmajera 7 w Skierniewicach

III. ZGŁOSZENIA
• Zgłoszenia pod numerem tel. 798-178-980 do dnia turnieju lub do wyczerpania miejsc.
• Do Turnieju przystąpi pierwsze 8-9 zapisanych drużyn !!
• Wpisowe do turnieju wynosi 120 zł od drużyny i jest płatne na miejscu przed rozpoczęciem zawodów;
• Losowanie grup odbędzie się w dniu zawodów.

UWAGA!!
Drużyna zostaje dopuszczona do rozgrywek jeśli jej zawodnicy (6 na boisku) mają łącznie 250lat! (Nie liczymy libero)

Prosimy zabrać ze sobą dowody tożsamości w celu spisania roku urodzenia.

IV. UCZESTNICTWO

• Zespoły składają się z max. 10 zawodników
• Do rozgrywek dopuszczone są osoby zdrowe (brak kontuzji);
• Uczestnictwo w turnieju ma charakter dobrowolny, każdy biorący w nim udział czyni to na własna odpowiedzialność;
• Drużyna powinna posiadać: swoją nazwę, kapitana, telefon i adres kontaktowy;
• Zawodnik może grać w barwach tylko jednej drużyny.

V. PRZEPISY GRY

1. Zespoły występują w składach sześcioosobowych;
2. Zawodnicy występują w jednolitych strojach sportowych (w miarę możliwości) oraz sportowym obuwiu;
3. W trakcie trwania spotkania zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu innych graczy, zwłaszcza biżuterii i zegarków;
4. W czasie rozgrywek obowiązują przepisy gry w piłkę siatkową PZPS z niżej wymienionymi wyjątkami:
SYSTEM ROZGRYWEK
• I FAZA GRUPOWA „system każdy z każdym"
• II FAZA FINAŁOWA system pucharowy
UWAGA: Organizator zastrzega sobie możliwość zamiany systemu rozgrywek ze względów organizacyjnych.

VI. DYSKWALIFIKACJE I WYKLUCZENIA

Zawody zostaną zweryfikowane jako przegrana bez gry (walkower) w przypadku gdy:
• Drużyna z własnej winy nie stawiła się do rozgrywek lub spóźni się więcej niż 5 minut;
• Drużyna wzbrania się grać pod kierunkiem wyznaczonego sędziego;
• Drużyna schodzi z boiska lub dekompletuje się przed zakończeniem spotkania – w tym przypadku drużynie przeciwnej dopisuje się punkty potrzebne do wygrania seta;
• W drużynie grają zawodnicy nieuprawnieni;
• Drużyna nie będzie liczyć 5 zawodników.

VII. UWAGI KOŃCOWE

1. Zespoły uczestniczące w rozgrywkach, ich opiekunowie, trenerzy, osoby towarzyszące zobowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry;
2. Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez jej zawodników podczas turnieju;
3. Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność;
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych
i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach, z dojazdami na i z zawodów włącznie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia
w trakcie trwania rozgrywek;
7. Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa organizator OSiR

VIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. W kwestiach interpretacji regulaminu oraz nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
2. Regulamin jest wyłączną własnością Organizatora. Jakiekolwiek wykorzystywanie go bez zgody właściciela jest zabronione.
3. Wszystkie informacje pod numerem telefonu 798-178-980 Michał Kędzior.

 

dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz