skierniewickie.pl

II SKIERNIEWICKI BIEG PŁYWACKI

Środa 08.02.2017

W piątek 17 lutego z okazji 560 rocznicy nadania praw miejskich Miastu Skierniewice, na Pływalni Miejskiej NAWA odbędzie się 2. edycja Skierniewickiego Biegu Pływackiego pod patronatem Prezydenta Miasta Skierniewice.

Impreza rozpocznie się o godz. 12.30 występem młodych artystów grupy teatralnej Com.pl.ex.
W II edycji Skierniewickiego Biegu Pływackiego wezmą udział m.in. uczniowie skierniewickich szkól, reprezentanci Urzędu Miasta, organizacji pozarządowych, mieszkańcy Skierniewic oraz zaproszeni goście – łącznie 560 osób, a każda z nich będzie miała do pokonania 50 m.

Program wydarzenia:
- godz.12:30 - Część oficjalna - Uroczyste otwarcie Skierniewickiego Biegu Pływackiego
   - Powitanie uczestników wydarzenia oraz zaproszonych gości,
   - Inscenizacja zaprezentowana przez Grupę Teatralną Com.pl.ex.
- godz. 13:00 - Część rekreacyjno – sportowa
   - Start pierwszej serii (zaproszonych gości)
   - Start uczniów i nauczycieli ze skierniewickich i okolicznych szkół
   - Start osób indywidualnych (około godziny 14:50)
- godz. 15:00 - Oficjalne zakończenie imprezy.

Wszystkich chętnych do udziału w Skierniewickim Biegu Pływackim zapraszamy do zapoznania się z regulaminem. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: Pływalnia Miejska „NAWA" (46) 833 – 89 - 69

Regulamin:
1. Cel wydarzenia:
Upamiętnienie 560 rocznicy nadania Miastu Skierniewice praw miejskich
Integracja mieszkańców Skierniewic i okolicy.
Szerzenie świadomości patriotycznej, obywatelskiej i kulturowej.
Popularyzacja pływania jako formy aktywnego spędzania czasu.

2. Organizator:
Pływalnia Miejska „Nawa" Skierniewice

3. Współorganizator:
Urząd Miasta Skierniewice

4. Patronat:
Prezydent Miasta Skierniewice – Pan Krzysztof Jażdżyk

5. Termin i miejsce zawodów:
Termin – 17 lutego 2017 roku (piątek)
Miejsce – Pływalnia Miejska „NAWA", ul. B. Prusa 6a, Skierniewice

6. Informacje techniczne:
- Długość pływalni 25m; 6 torów; głębokość 1.47m – 1.97m
- Każdej ze szkół biorących udział w wydarzeniu zostanie przyporządkowana konkretna godzina startu.
- Na potrzeby organizacji wydarzenia każdej ze szkół zostaną udostępnione całe szatnie.
- Starty będą się odbywały zgodnie z numeracją szatni. Przykładowo w pierwszych seriach
wystartują zawodnicy z szatni nr 1, kolejnych z szatni nr 2, itd. Pozwoli to na zachowanie
porządku i sprawnej wymiany przebierających się uczestników wydarzenia.
- W celu sprawnej organizacji, czas na przebranie się w szatni wynosi maksymalnie 10 minut.

7. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu:
- Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
- Osoby indywidualne biorące udział w wydarzeniu zobowiązane są wypełnić formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 - do
- Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są okazać organizatorowi pisemną zgodę opiekuna do udziału w wydarzeniu (Załącznik nr 1).
- Prawo udziału w wydarzeniu mają wszystkie osoby, których stan zdrowia pozwala na współzawodnictwo sportowe.
- O kolejności startu szkół decyduje Organizator.

8. Opis wydarzenia
19 lutego 1947 roku nadano Miastu Skierniewice prawa miejskie. Z tej okazji na Pływalni Miejskiej „NAWA"w Skierniewicach zostanie zorganizowany Bieg Pływacki, w którym zawodnicy pokonają 560 razy dystans 50 m stylem dowolnym (dwie długości dużego basenu).

9. Program wydarzenia
Część oficjalna - Uroczyste otwarcie Skierniewickiego Biegu Pływackiego - godz. 12:30
- Powitanie uczestników wydarzenia oraz zaproszonych gości,
- Inscenizacja zaprezentowana przez Grupę Teatralną Com.pl.ex.
Część rekreacyjno – sportowa – godz. 13:00
- Start pierwszej serii (zaproszonych gości)
- Start uczniów i nauczycieli ze skierniewickich i okolicznych szkół
- Start osób indywidualnych (około godziny 14:50)
Oficjalne zakończenie – około godz. 15:00

10. Postanowienia końcowe
- Organizator zastrzega sobie zmiany dotyczące regulaminu oraz odwołania wydarzenia lub zmiany terminu bez podania przyczyny.
- Godzina startu może nieznacznie ulec zmianie z przyczyn technicznych (około 30 minut).
- Podczas trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną oraz odpowiednią ilość ratowników WOPR.

bardzo dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz