skierniewickie.pl

Nocne Grand Prix w Siatkówce na Orliku

Piątek 05.07.2019

W najbliższy piątek, 12 lipca na boisku Orliku przy ul. Podkładowej 2 w Skierniewicach (osiedle Rawka) odbędzie się Nocne Grand Prix w Siatkówce na Orliku

REGULAMIN GRAND PRIX W SIATKÓWCE NA ORLIKU:

I. Organizator:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach

II. Termin i miejsce:
1. Turniej rozgrywany będzie na Orliku przy ul. Podkładowej 2 w Skierniewicach (osiedle Rawka)
2. Odprawa techniczna dla drużyn od godz. 17.00 do godz. 17.30
3. Pierwsze mecze turnieju rozpoczynają się o godz. 17.30
START godz. 17.30!! (12.07.2019)

III. Uczestnictwo i system rozgrywek:
1. Uczestnictwo w turnieju jest dobrowolne a zawody mają charakter wyłącznie rekreacyjny, uczestnicy nie są objęci przez Organizatora dodatkowym ubezpieczeniem NNW, każdy biorący w nich udział czyni to na własną odpowiedzialność.
2. Turniej ma charakter otwarty.
3. Mecze rozgrywane będą zgodnie z aktualną wersją "Oficjalnych Przepisów Gry w Siatkówkę Halową PZPS".
- OSOBA ZAGRYWAJĄCA ZNAJDUJĘ SIĘ W DRUGIEJ LINII I MOŻE ATAKOWAĆ Z WYSKOKU TYLKO ZZA LINII 3 METRA.
• System rozgrywek turnieju zostanie tak zaplanowany, aby każdy zgłoszony zespół rozegrał minimum dwa spotkania!

- Punktacja każdego etapu Grand Prix:
Dzieli się na punktację z zawodów:
1 miejsce - 10 pkt x ilość zespołów
2 miejsce - 10 pkt x (ilość zespołów - 1)
3 miejsce - 10 pkt x (ilość zespołów - 2)
4 miejsce - 10 pkt x (ilość zespołów - 3)
5 miejsce - 10 pkt x (ilość zespołów - 4)
6 miejsce - 10 pkt x (ilość zespołów - 5)
itd...
i tak w każdym z etapów
oraz punktację za udział w integracji przygotowanej przez Klub Drugi Dom:
- 15 pkt za każdego zawodnika biorącego udział w turnieju, który przyjdzie na piątkową integrację po danym etapie Grand Prix do klubu Drugi Dom do godziny 22.45 i odhaczy się na liście przy wejściu do klubu
- oraz po 5 pkt za każdą dodatkowo zabraną osobę (nie biorącą udziału w turnieju) na imprezę j.w.
(oczywiście dopisując ją do listy przy odhaczaniu swojej osoby przy wejściu do klubu)
KOŃCOWA KLASYFIKACJA GRAND PRIX ZAWIERA ŁĄCZNIE WSZYSTKIE PUNKTY ZDOBYTE PRZEZ DANY ZESPÓŁ.

KLUB DRUGI DOM DLA UCZESTNIKÓW TURNIEJU ORAZ OSÓB IM TOWARZYSZĄCYCH ZAPEWNIA:
- darmowe wejście
- ciepły posiłek niespodziankę
- %%%% niespodziankę od klubu.

IV. Zgłoszenia i wpisowe:
1. W turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie zespoły z co najmniej jedną kobietą na boisku!!
- Zespoły mogą być max. 5 osobowe (4 osoby na boisku).
- kobieta może być wymieniana co etap pod warunkiem że nie grała w żadnej innej drużynie.
- nagrody przewidziano dla 5 osób w zespole po zakończeniu całego cyklu Grand Prix
- pod numerem tel. 798-198-980
- na facebooku u Michał Kędzior
lub do dnia danego etapu do godziny 17.30 w dniu turnieju u sędziego głównego, jeśli wcześniej lista nie zostanie zamknięta.
3. Wpisowe do turnieju wynosi: 50 zł od zespołu za każdy z etapów.

V. Prawa i obowiązki drużyn:
1. Każda drużyna przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na warunki uczestnictwa określone niniejszym regulaminem.
2. Każda drużyna powinna posiadać własne piłki do rozgrzewki. Za zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia wszelkie koszty związane z jego naprawą ponoszą zawodnicy zespołu.
3. Drużyny w trakcie trwania zawodów odpowiedzialne są za osoby towarzyszące im oraz zobowiązane są do niesienia czynnej pomocy w jawnych przypadkach naruszenia porządku publicznego.

VI. Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie.
2. Wpisowe do rozgrywek nie podlega zwrotowi.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu z przyczyn od niego niezależnych.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione.
5. W sprawach spornych lub nie objętych regulaminem decyduje obecny na turnieju Przedstawiciel organizatora.
6. Wszyscy uczestnicy zgadzają się na użycie ich wizerunku oraz danych w mediach, na portalach społecznościowych oraz stronach internetowych.
7. Nie rozegranie etapu z przyczyn niezależnych od organizatora skutkuje przesunięciem o tydzień rozgrywania kolejnych etapów.
7. Wszystkie informacje pod numerem telefonu 798-178-980

dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz