skierniewickie.pl

Nocny Przejazd Rowerowy już dzisiaj

Piątek 28.06.2019

Już dzisiaj wszystkich miłośników rowerowych przygód zapraszamy na Nocny Przejazd Rowerowy, który ruszy o godzinie 21.00 spod skierniewickiego Ratusza. Organizatorem imprezy jest OSiR w Skierniewicach.

I. CEL IMPREZY
• Popularyzacja i upowszechnianie jazdy rowerem jako najprostszej formy aktywności ruchowej;
• Integracja środowiska lokalnego;
• Propagowanie zdrowego stylu życia.

II. ORGANIZATOR:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach

III. TERMIN I MIEJSCE PRZEJAZDU ROWEROWEGO
• Termin przejazdu rowerowego: 28.06.2019
• Zbiórka uczestników przejazdu rowerowego - 21.00 Rynek w Skierniewicach
• Godzina startu: 21.15
• Godzina zamknięcia przejazdu: 23.00
Długość trasy: ok. 15 km

IV. PRZEBIEG TRASY: Trasa przebiega ulicami miasta Skierniewice
• Rynek (Rynek – Strykowska)
• Strykowska (Rynek – Mszczonowska)
• Mszczonowska (Strykowska – Rawska, Rawska – Jagiellońska, Jagiellońska – Reymonta, Reymonta – Długa, Długa – M. Konopnickiej, M. Konopnickiej – Kopernika, Kopernika – Cicha, Cicha – Rondo Solidarności)
• Rondo Solidarności
• Trzcińska (Prof. Szczepana A. Pieniążka – Graniczna, Graniczna – Podleśna)
• Mszczonowska (Podleśna – Miedniewicka, Miedniewicka – Rondo Solidarności)
• Rondo Solidarności
• Al. Rataja (Rondo Solidarności – Miedniewicka, Miedniewicka – Projektowana, Projektowana – Mazowiecka, Mazowiecka – Rybickiego, Rybickiego – Jana III Sobieskiego, Jana III Sobieskiego – Widok)
• Kard. S. Wyszyńskiego (Widok – Czesława Liska, Czesława Liska – Szarych Szeregów, Szarych Szeregów – Hallera, Hallera – Łowicka)
• Łowicka (Łowicka – Sucharskiego, Sucharskiego – Armii Krajowej)
• Armii Krajowej (Łowicka – Sucharskiego, Sucharskiego – Kpt. Hali, Kpt. Hali – Tetmajera, Tetmajera – Orkana, Orkana – Nowobielańska, Nowobielańska – Działkowa, Działkowa – Zielna, Zielna – Północna, Północna -M. Skłodowskiej – Curie).
• M. Skłodowskiej Curie (Armii Krajowej – Przemysłowa, Przemysłowa – Kaczyńskiego, Kaczyńskiego – Grzybowa, Grzybowa – Wyspiańskiego, Wyspiańskiego – Czerwona)
• Widok (M. Skłodowskiej – Curie – Janiny Twarowskiej, Janiny Twarowskiej – Sienna, Sienna – Nowobielańska, Nowobielańska – Nowobielańska/ Wańkowicza, Wańkowicza – Wagnera, Wagnera – Kard. S. Wyszyńskiego.
• Al. Rataja (Widok – Jana III Sobieskiego, Jana III Sobieskiego – Szkolna, Szkolna – Mickiewicza)

V. PROGRAM PRZEJAZDU
20:00 – znakowanie rowerów przez Straż Miejską
20:00 – Bus Serwis prowadzony przez RowerySKC
20:30 – prelekcja KMP dot. Bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie wakacyjnym
21.00- rozpoczęcie i miejsce zbiórki – Rynek w Skierniewicach
21.15 - wyjazd na trasę rowerową
23.00 – zakończenie rajdu, rozdanie upominków

VI. ZGŁOSZENIA DO PRZEJAZDU ROWEROWEGO
Zgłoszeniem do przejazdu odbywa się bezpośrednio przed startem.
Z uwagi na rekreacyjny charakter przejazdu rowerowego nie obowiązują żadne wcześniejsze zapisy.

VII. OPŁATY
Udział w przejeździe jest bezpłatny.

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA
• Każdy uczestnik przed startem w przejeździe rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.
• W przejeździe rowerowym mogą wziąć udział turyści indywidualnie i grupowo.
• Posiadanie przez uczestników przejazdu rowerowego niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
• Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych.
• Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w przejeździe jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
• Uczestnicy przejazdu rowerowego ubezpieczają się we własnym zakresie.
• Posiadanie dokumentu tożsamości, karty rowerowej lub prawa jazdy.
• Przestrzeganie Kodeksu Drogowego

IX. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW PRZEJAZDU ROWEROWEGO
Przejazd rowerowy będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
Uczestnicy przejazdu rowerowego zobowiązani są do:
• Przestrzegania Regulaminu przejazdu rowerowego oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa przejazdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
• Ze względu na rekreacyjny charakter przejazdu rowerowego oraz możliwość uczestnictwa w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie przejazdu.
• Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
• Każdy uczestnik przejazdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
• W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.
• Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
• Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.
• Przed wyruszeniem pilot przejazdu rowerowego omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.
• Uczestnicy biorą udział w przejeździe rowerowym na własną odpowiedzialność.
Uwaga: Na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.
• Przejazd rowerowy nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!
Na trasie zabrania się:
• Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
• Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
• Niszczenia przyrody,
• Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
• Zbaczania z trasy przejazdu bez zgody organizatora

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Przejazdu Rowerowego i jest zobowiązany do jego przestrzegania. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Ośrodka Sportu i z Rekreacji w Skierniewicach. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia uczestnika z konieczności przestrzegania go. Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
• Organizator nie zapewnia ubezpieczenia OC i NNW.
• Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie przejazdu rowerowego.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
• Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
• Nad bezpieczeństwem uczestników przejazdu rowerowego czuwa oprócz organizatora - Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach.
• Trasa przejazdu rowerowego będzie częściowo zamknięta dla ruchu kołowego. Uczestnicy są zobowiązani poruszać się prawą stroną jezdni i stosować się do nakazów policji i służb porządkowych.
• Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

bardzo dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz