skierniewickie.pl

VI Świąteczny Turniej Piłki Siatkowej w Skierniewicach

Wtorek 11.12.2018

Do 15 grudnia można dokonywać zgłoszeń do VI Świątecznego Turnieju Piłki Siartkowej, który odbędzie się w sobotę 22 grudnia na hali sportowej przy ul. Pomologicznej 10.

REGULAMIN:

I. ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach

II. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU
• 22 grudnia 2018 r., godzina 10.00 - Start pierwszego meczu
• Hala Sportowa ul. Pomologiczna 10 w Skierniewicach

III. ZGŁOSZENIA
• Zgłoszenia pod numerem tel. 798-178-980 do dnia 15.12.2018 r. do godziny 15.00 lub do wyczerpania się wolnych miejsc turniejowych które będą na bieżąco uaktualniane na tym wydarzeniu
• Do Turnieju przystąpi pierwsze 12 zapisanych drużyn !!
Zapisy do Turnieju wystartują w chwili utworzenia wydarzenia pod numerem telefonu 798-178-980 lub na profilu wydarzenia (pierwsze 12 drużyn!)
• Wpisowe do turnieju wynosi 180 zł od drużyny i jest płatne na miejscu w dniu zawodów do godziny 9.30 w kasie hali;
PROSZĘ O PRZEMYŚLANE ZAPISYWANIE SIĘ I NIE ZAJMOWANIE KOMUŚ MIEJSCA, PONIEWAŻ ZAPISANIE I NIE PRZYJECHANIE BĘDZIE SKUTKOWAŁO BRAKIEM ZAPISU NA KOLEJNE TURNIEJE W SKIERNIEWICACH.
• Losowanie grup odbędzie się w dniu 19.12.2018 r. w obecności sędziego oraz co najmniej jednego zawodnika z drużyny grającej i będzie transmitowane na żywo na facebooku w celu uniknięcia pomówień.
Zespoły proszone są o przybycie na miejsce rozgrywek o godzinie 9.30.

IV. UCZESTNICTWO
• Zespoły składają się z max. 12 zawodników; w tym przynajmniej jedna kobieta lecz w przypadku wygranej premiowanych jest tylko 10 zawodników
• W czasie gry na boisku musi przebywać minimum jedna kobieta (nie może grać na pozycji środkowej ani libero, chyba że:
- będą grały dwie kobiety jedna na środku a druga na libero
- będzie grała kobieta na środku i nie będzie zamieniać się z libero);
• W rozgrywkach wykluczony jest udział zawodników profesjonalnych, trenujących i grających czynnie w klubie sportowym zgłoszonym do rozgrywek I ligi PLS oraz Plus Ligi;
• Do rozgrywek dopuszczone są osoby zdrowe (brak kontuzji);
• Uczestnictwo w turnieju ma charakter dobrowolny, każdy biorący w nim udział czyni to na własna odpowiedzialność;
• Drużyna powinna posiadać: swoją nazwę, kapitana, telefon i adres kontaktowy;
• Zawodnik może grać w barwach tylko jednej drużyny.

V. PRZEPISY GRY
1. Zespoły występują w składach sześcioosobowych;
2. Zawodnicy występują w jednolitych strojach sportowych (w miarę możliwości) oraz sportowym obuwiu;
3. W trakcie trwania spotkania zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu innych graczy, zwłaszcza biżuterii i zegarków;
4. W czasie rozgrywek obowiązują przepisy gry w piłkę siatkową PZPS z niżej wymienionymi wyjątkami:

SYSTEM ROZGRYWEK
• I FAZA GRUPOWA „system każdy z każdym"
(2 sety do 21 pkt (z przewagą 2 pkt); Tie Break do 15 pkt. (z przewagą 2 pkt)
• II FAZA FINAŁOWA system pucharowy
(2 sety do 25 pkt, Tie Break do 15 pkt. z przewagą 2 pkt).
UWAGA: Organizator zastrzega sobie możliwość zamiany systemu rozgrywek ze względów organizacyjnych.
5. W przypadku równej liczby punktów decyduje stosunek setów wygranych do przegranych,
w następnej kolejności korzystniejszy bilans małych punktów ze wszystkich spotkań;
6. Do dalszej fazy rozgrywek przechodzą 2 drużyny z każdej grupy.
7. Siatka zawieszona jest na wysokości 243 cm;

VI. DYSKWALIFIKACJE I WYKLUCZENIA
Zawody zostaną zweryfikowane jako przegrana bez gry (walkower) w przypadku gdy:
• Drużyna z własnej winy nie stawiła się do rozgrywek lub spóźni się więcej niż 5 minut;
• Drużyna wzbrania się grać pod kierunkiem wyznaczonego sędziego;
• Drużyna schodzi z boiska lub dekompletuje się przed zakończeniem spotkania – w tym przypadku drużynie przeciwnej dopisuje się punkty potrzebne do wygrania seta;
• W drużynie grają zawodnicy nieuprawnieni;
• Drużyna nie będzie liczyć przynajmniej 5 zawodników.

VII. UWAGI KOŃCOWE
1. Zespoły uczestniczące w rozgrywkach, ich opiekunowie, trenerzy, osoby towarzyszące zobowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry oraz do udostępniania swojego wizerunku w mediach.
2. Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez jej zawodników podczas turnieju;
3. Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność;
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych
i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach, z dojazdami na i z zawodów włącznie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia
w trakcie trwania rozgrywek;
7. Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa organizator OSiR.

VIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. W kwestiach interpretacji regulaminu oraz nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
2. Regulamin jest wyłączną własnością Organizatora. Jakiekolwiek wykorzystywanie go bez zgody właściciela jest zabronione.
3. Wszystkie informacje pod numerem telefonu 798-178-980 Michał Kędzior.

bardzo dobry
Ocena:
Nowy komentarz
*Wpisz treść komentarza:
Wpisz treść komentarza
*Podpis:
Wpisz podpis
*Wpisz kod z obrazka:
Wpisz kod z orazka
Anuluj
*Pola wymagane