skierniewickie.pl

Nocny Przejazd Rowerowy MOJE MIASTO NOCĄ

Środa 12.08.2020

W piątkowy wieczór 21 sierpnia, ulice Skierniewic rozświetlą się światełkami lampek rowerowych. Wszystkich miłośników nocnych wypraw i jednośladu zapraszamy na nocny przejazd rowerowy w ramach cyklu "Moje Miasto Nocą".

UWAGA!!!
W związku z panującą epidemią w rajdzie może wziąć udział ograniczona liczna osób, zgodna z obowiązującymi restrykcjami sanepidu. Warunkiem uczestnictwa w przejeździe jest pobranie oświadczenia o stanie zdrowia ze strony ośrodka sportu: www.osir.pl, wypełnienie i dostarczenie do biura zawodów w dniu zawodów.

W rajdzie może wziąć udział maksymalnie 250 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Początek o godz.21.00.

Trasa rajdu to 15 kilometrowy odcinek biegnący ulicami miasta: początek z płyty rynku przed Ratuszem, następnie ul. Żwirki, Jagiellońska, Mszczonowska, Al. Pieniążka, Trzcińska, Podleśna, Mszczonowska, Al. Rataja, Wiadukt, Wyszyńskiego, Łowicka, Armii Krajowej, Marii Skłodowskiej-Curie, Widok, Wiadukt, Sobieskiego i Szkolna. Meta rajdu planowana jest przy ul. Mickiewicza.

Na koniec w Strefie Mickiewicza planowane jest wspólny grill i ognisko. Nie zabraknie również loterii fantowych i doskonałej zabawy.

REGULAMIN Nocnego Przejazdu Rowerowego „Moje miasto nocą"
I. CEL IMPREZY
Popularyzacja i upowszechnianie jazdy rowerem jako najprostszej formy aktywności ruchowej;
Integracja środowiska lokalnego;
Propagowanie zdrowego stylu życia.
II. ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach
III. TERMIN I MIEJSCE PRZEJAZDU ROWEROWEGO
Termin przejazdu rowerowego: 21.08.2020
Zbiórka uczestników przejazdu rowerowego -20:30 Rynek w Skierniewicach
Godzina startu: 21.15
Godzina zamknięcia przejazdu: 23.00
Długość trasy: ok. 17 km
IV. PRZEBIEG TRASY: Trasa przebiega ulicami miasta Skierniewice
Rynek (Rynek – Gałeckiego)
Gałeckiego (Gałeckiego-Konstytucji 3 Maja)
Konstytucji 3 Maja (Konstytucji 3 Maja-Jagiellońska-Wita Stowsza - Sienkiewicza)
Jana III Sobieskiego (Rybickiego- Reymonta- Lelewela – Al. Rataja- Szkolna)
Unii Europejskiej (Unii Europejskiej-Topola-Miedniewicka)
Mszczonowska (Mszczonowska- Podleśna-Miedniewicka)
Al. Rataja (Rondo Solidarności – Miedniewicka, Miedniewicka – Projektowana, Projektowana – Mazowiecka, Mazowiecka – Rybickiego, Rybickiego – Jana III Sobieskiego, Jana III Sobieskiego – Widok)
Kard. S. Wyszyńskiego (Widok – Czesława Liska, Czesława Liska – Szarych Szeregów, Szarych Szeregów – Hallera, Hallera – Łowicka)
Łowicka (Łowicka – Sucharskiego, Sucharskiego – Armii Krajowej)
Armii Krajowej (Łowicka – Sucharskiego, Sucharskiego – Kpt. Hali, Kpt. Hali – Tetmajera, Tetmajera – Orkana, Orkana – Nowobielańska, Nowobielańska – Działkowa, Działkowa – Zielna, Zielna – Północna, Północna -M. Skłodowskiej – Curie).
M. Skłodowskiej Curie (Armii Krajowej – Przemysłowa, Przemysłowa – Kaczyńskiego, Kaczyńskiego – Grzybowa, Grzybowa – Wyspiańskiego, Wyspiańskiego – Czerwona)
Widok (M. Skłodowskiej – Curie – Janiny Twarowskiej, Janiny Twarowskiej – Sienna, Sienna – Nowobielańska, Nowobielańska – Nowobielańska/ Wańkowicza, Wańkowicza – Wagnera, Wagnera – Kard. S. Wyszyńskiego.
Al. Rataja (Widok – Jana III Sobieskiego, Jana III Sobieskiego – Szkolna, Szkolna – Mickiewicza)
Mickiewicza
V. PROGRAM PRZEJAZDU
18:00 – znakowanie rowerów przez Straż Miejską
20:00 – Bus Serwis prowadzony przez RowerySKC
20:30- rozpoczęcie zapisów i miejsce zbiórki – Rynek w Skierniewicach
21.15 - wyjazd na trasę rowerową
Zakończenie rajdu, rozdanie upominków
VI. ZGŁOSZENIA DO PRZEJAZDU ROWEROWEGO
Zgłoszeniem do przejazdu odbywa się bezpośrednio przed startem.
Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi związanymi z pandemią Covid-19 wprowadzono limit uczestników – 250 osób
Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i dostarczenia oświadczenia o stanie zdrowia dostępnego na stronie www.osirskierniewice.pl
Decyduje kolejność zgłoszeń!
VII. OPŁATY
Udział w przejeździe jest bezpłatny.
VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA
Każdy uczestnik przed startem w przejeździe rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.
Ze względu na sytuację związaną z pandemią Covid-19 nakłada się obowiązek zachowania bezpiecznej odległości (1,5 m²) między uczestnikami rajdu.
W przejeździe rowerowym mogą wziąć udział turyści indywidualnie i grupowo.
Posiadanie przez uczestników przejazdu rowerowego niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych.
Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w przejeździe jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
Uczestnicy przejazdu rowerowego ubezpieczają się we własnym zakresie.
Posiadanie dokumentu tożsamości, karty rowerowej lub prawa jazdy.
Przestrzeganie Kodeksu Drogowego
IX. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW PRZEJAZDU ROWEROWEGO
Przejazd rowerowy będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
Uczestnicy przejazdu rowerowego zobowiązani są do:
Przestrzegania Regulaminu przejazdu rowerowego oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa przejazdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
Ze względu na rekreacyjny charakter przejazdu rowerowego oraz możliwość uczestnictwa w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie przejazdu.
Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
Każdy uczestnik przejazdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.
Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.
Przed wyruszeniem pilot przejazdu rowerowego omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.
Uczestnicy biorą udział w przejeździe rowerowym na własną odpowiedzialność.
Uwaga: Na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.
Przejazd rowerowy nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!
Na trasie zabrania się:
• Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
• Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
• Niszczenia przyrody,
• Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
• Zbaczania z trasy przejazdu bez zgody organizatora
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Przejazdu Rowerowego i jest zobowiązany do jego przestrzegania. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Ośrodka Sportu i z Rekreacji w Skierniewicach. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia uczestnika z konieczności przestrzegania go. Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia OC i NNW.
Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie przejazdu rowerowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
Nad bezpieczeństwem uczestników przejazdu rowerowego czuwa oprócz organizatora - Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach.
Trasa przejazdu rowerowego będzie częściowo zamknięta dla ruchu kołowego. Uczestnicy są zobowiązani poruszać się prawą stroną jezdni i stosować się do nakazów policji i służb porządkowych.
Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

dobry
Ocena:
Komentarze (2)
Dodaj komentarz
  • Jazda po skierniewickich ścieżkach rowerowych, niema nic wspólnego ze zdrowym stylem życia. Szkoda kręgosłupa.

    Vav2020-08-16 14:39:54
    • Tak tak... najlepiej siedzieć przed kompem czy smartfonem i hejtować wszystkie przejawy jakiejkolwiek aktywności...

      2020-08-26 10:42:26