skierniewickie.pl

Regulamin

 1. Korzystanie z galerii zdjęć na Skierniewickie.pl (dodawanie, przeglądanie zdjęć) przez użytkownika oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i jest bezpłatne.
 2. Przeglądanie i pobieranie zdjęć prezentowanych w Galerii może się odbywać wyłącznie na potrzeby własne (z podaniem źródła i autora – zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem autorskim). Pobieranie zdjęć na użytek komercyjny bez zgody autora oraz Wydawcy serwisu Skierniewickie.pl jest zabronione pod rygorem złamania prawa.
 3. Przeglądane zdjęcia Użytkowników można oceniać (przy pomocy gwiazdek) oraz komentować – niedozwolone są jednak komentarze o treści wulgarnej, obraźliwej lub dyskryminującej mniejszości narodowe.
 4. Każdy Użytkownik może dodawać własne zdjęcia, które będą dostępne do przeglądania innym użytkownikom. Aby móc dodawać zdjęcia należy być zarejestrowanym i zalogowanym Użytkownikiem serwisu Skierniewickie.pl
 5. Niedozwolone jest umieszczanie zdjęć o treści pornograficznej, komercyjnej (reklamy), propagujących przemoc, narkotyki i inne niedozwolone w Polsce używki.
 6. Portal Skierniewickie.pl nie ponosi odpowiedzialności za publikowane przez Użytkowników zdjęcia.
 7. Pełna odpowiedzialność za publikowane zdjęcia, ich treść i formę ciąży wyłącznie na użytkowniku, za pośrednictwem którego konta rozpowszechniano w/w materiały.
 8. Publikując jakiekolwiek materiały za pośrednictwem Portalu Użytkownik:
 • zgadza się na udzielenie prowadzącym Portal bezwarunkowej, bezpłatnej zgody na publikowanie, prezentowanie, modyfikacje, reprodukcję, dystrybucję, archiwizację zdjęć. Również opatrzenie ich hologramem Skierniewickie.pl w celu zapobieżenia bezprawnego kopiowania i publikowania zdjęć Użytkownika;
 • gwarantuje, że treści przez niego publikowane są zgodnie z prawami autorskimi i innymi obowiązującymi w tej kwestii regulacjami prawnymi i nie wymagają od prowadzących Portal uzyskania osobnych pisemnych lub niepisemnych zgód na publikację;
 • akceptuje fakt, że prowadzący Portal mają prawo odmówić publikacji.
 • Korzystając z Portalu zgadzasz się na odstąpienie od wszelkich roszczeń wobec prowadzących Portal, partnerów i współpracowników Portalu, pokrewnych osób i organizacji, właścicieli, dyrektorów, pracowników, agentów, niezależnych kontrahentów, reklamodawców i innych powiązanych z Portalem osób czy firm. Odstąpienie od roszczeń obejmuje odstąpienie od żądania odszkodowań, włączając w to opłaty za niezależnych adwokatów, które mogą być poniesione przez osoby uważające się za pokrzywdzone wskutek działania użytkowników Portalu lub w wyniku powiązań z Portalem lub usługami Portalu, a szczególnie w związku z udostępnianymi przez Ciebie materiałami, lub w wyniku pogwałcenia Regulaminu Portalu lub w wyniku jakichkolwiek innych naruszeń praw innej osoby lub organizacji (z włączeniem naruszenia praw do własności intelektualnych)