skierniewickie.pl

Bezwykopowa naprawa kanalizacji sanitarnej w ulicach Słowackiego i Żeromskiego

Poniedziałek 18.03.2019artykuł sponsorowany

W dniach 8 marca oraz 12 marca br. Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN Sp. z o.o. wykonał remont kanału sanitarnego w ulicach Słowackiego i Żeromskiego metodą bezwykopową- shortliningu, czyli rura w rurę, bez ingerencji w nawierzchnię drogową. Łącznie tą metodą poddano renowacji 3 odcinki, wybudowanego w latach 60 ubiegłego wieku, rurociągu z rur betonowych, których stopień degradacji uniemożliwiał odprowadzanie ścieków z sąsiadujących posesji. Było to pierwsze, pilotażowe zadanie tego typu realizowane przez WOD-KAN.

Renowacja kanalizacji metodą shortliningu polega na wprowadzeniu do wnętrza odnawianego kanału nowego przewodu z PVC montowanego z krótkich modułów rurowych. Z uwagi na niewielką długość całkowitą modułów rurowych ich montaż może odbywać się we wnętrzu typowej studni kanalizacyjnej. Średnica wprowadzanych modułów rurowych jest mniejsza o jeden stopień od średnicy wewnętrznej odnawianego rurociągu, co powoduje zmniejszenie jego przepustowości. Jednak modernizowany kanał otrzymuje znacznie lepsze właściwości hydrauliczne i wytrzymałościowe, gdyż wykonane z PVC moduły o sztywności obwodowej co najmniej 8kPa pod względem wytrzymałościowym odpowiadają rurą typu ciężkiego i mogą być stosowane we wszystkich przypadkach, w których są poddane obciążeniom zewnętrznym.

Niewątpliwą zaletą tej metody jest tempo wykonywanych robót- naprawa kanalizacji na ww. odcinku zajęła zaledwie 2 dni robocze. Poza tym renowacji dokonano na czynnym kanale bez konieczności wykonywania liniowych wykopów, rozbierania i odtwarzania nawierzchni drogowej oraz zamykania ruchu kołowego na jezdniach. Upraszcza to organizację robót, obniża koszty realizacji zadania i nie powoduje utrudnień dla mieszkańców.

dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz