skierniewickie.pl

Energetyka Cieplna kontynuuje budowę stacji odpylania spalin

Piątek 17.04.2020

Pomimo panującej pandemii skierniewicka Energetyka Cieplna kontynuuje prace związane z budową Instalacji Odpylania Spalin IOS. 

Firma Instal-Filter S.A. do dnia dzisiejszego wykonała następujące etapy montażu:

1. Zakończono prace związane z budową fundamentów pod IOS, stację magazynowania sorbentu/produktu, podpory kanałów instalacji odpylania.
2. Zakończono prace budowlane związane z wykonaniem kanałów kablowych, płyty betonowej pod stację transformatorów.
3. Zakończono montaż konstrukcji wsporczej pod Instalację Odpylania Spalin, Stację Magazynowania Sorbentu i Produktu.
4. Zakończono montaż filtrów instalacji odpylania nr 1, nr 2, reaktorów nr 1, nr 2, kanałów łączących reaktory z filtrami.
5. Zakończono montaż izolacji termicznej na filtrach, reaktorach, kanałach łączących, lejach zsypowych.
6. Zakończono montaż pomieszczenia Penthausa, zamontowano dach, obudowano pomieszczenie blachą, wykonano orynnowanie.
7. Zakończono montaż silosów sorbentu i produktu z filtrami
8. Zakończono montaż klatki schodowej do wejścia na poszczególne poziomy instalacji
9. Zakończono montaż pomieszczenia technicznego, zamontowano stację sprężarek powietrza z zbiornikami buforowymi sprężonego powietrza.
10. Zakończono montaż i zakotwienie wentylatorów wyciągowych z instalacją kanałową linia E i C.
11. Zakończono montaż kanałów z komór czystych filtrów do wentylatorów linia E, trwają prace związane z montażem izolacji termicznej
12. Zakończono montaż kanałów strona brudna linia D i częściowo linia A z podłączeniem instalacji do kotłów K1, K2
13. Wstawiono do pomieszczenia technicznego dmuchawy Rootsa 7 szt., wentylatory boczno kanałowe 5 szt. pompę centralnego odkurzania.
14. Zakończono montaż filtra centralnego odkurzania, zamontowano zbiorniki regeneracji na komorach czystych filtrów nr 1 i nr 2.
15. Trwają prace związane z montażem tras kablowych na konstrukcjach IOS, w kanałach kablowych, pomieszczeniu sterowni elektrycznej.
16. Trwają prace związane z montażem kanałów, zasuw, przepustnic na linii A kanałów spalin wraz z podłączeniem ich do wentylatorów K1, K2.
17. Trwają prace związane z montażem izolacji termicznej kanałów linia E i C, na bieżąco wykonywane są obróbki blacharskie zmontowanej izolacji.

Na bieżąco kontynuowane są prace związane z dokończeniem montażu poszczególnych składowych elementów instalacji IOS. Od 22.kwietnia na budowie rozpoczną się prace związane z uzbrajaniem instalacji w urządzenia technologiczne dla poszczególnych stacji.

 

bardzo dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz