skierniewickie.pl

Energetyka Cieplna – planujemy uruchomić badania laboratoryjne biomasy

Środa 13.10.2021

Biomasa to źródło energii pierwotnej, na które składają się wszelkie substancje pochodzenia roślinnego, które ulegają biodegradacji, i którego wykorzystanie w celach energetycznych nie jest ograniczone przepisami prawa.

Biorąc pod uwagę obecne trendy technologii wykorzystujące biomasę w celach energetycznych, można przypuszczać, że w przyszłości zastosowanie biomasy w wytwarzaniu energii cieplnej może znacząco wpłynąć na poprawę zarządzania gospodarowania zastosowaniem biomasy w Polsce i przyczynić się w dużym stopniu w osiąganiu celów krajowych i wspólnotowych z zakresu polityki klimatyczno-energetycznej.
Zaletami biomasy są:

  • stałe i pewne dostawy nośników energii;
  • zagospodarowanie nieużytków;
  • wykorzystanie odpadków z sektora rolniczego, leśnego i przetwórstwa spożywczego;
  • wzrost bezpieczeństwa energetycznego;
  • mniejsza emisja tlenków azotu, dioksyn i furanów;
  • ograniczenie emisji CO2 z paliw nieodnawialnych (węgiel).

Najczęściej stosowanym sposobem przetwarzania biomasy na energię użyteczną jest jej spalanie. W związku z tym, że ze spalania biomasy uzyskuje się czystą i niezależną moc, jest ona uważna za jedno ze źródeł energii odnawialnej. Biomasa może wykazywać przewagę nad konwencjonalnymi źródłami energii dzięki swojej efektywności, wymiarowi ekonomicznemu i ekologicznemu.

Energetyka Cieplna jest na etapie przygotowania dokumentacji do pozyskania środków na realizację inwestycji oraz założeń techniczno-ekonomicznych, budowy kotła biomasowego o mocy 12 MW. Spółka planuje także uruchomić badania laboratoryjne kaloryczności biomasy. Więcej szczegółów wkrótce.

dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz