skierniewickie.pl

Odwołanie imprez organizowanych przez miejskie jednostki

Wtorek 10.03.2020

Odwołanie imprez organizowanych przez miejskie jednostki, wstrzymanie odwiedzin w DPS oraz apele do organizatorów prywatnych inicjatyw - oto rezultaty ustaleń sztabu kryzysowego, jaki zebrał się 10 marca w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Podczas posiedzenia podjęto decyzję o odwołaniu wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie miejskich jednostek. Ich dyrektorzy zostali już poinformowani o decyzjach Prezydenta Miasta Skierniewice. Jednocześnie będą także kierowane apele do organizatorów prywatnych inicjatyw, zawierające sugestię rezygnacji z poszczególnych przedsięwzięć.

– Staramy się podejmować rozsądne kroki, które korespondują z decyzjami podejmowanymi centralnie. Na posiedzeniu sztabu przekazałem informacje naczelnikom oraz dyrektorom i prezesom naszych jednostek, aby wstrzymali organizację wszelkich wydarzeń kulturalnych i sportowych. Jednocześnie apelujemy do inicjatorów prywatnych przedsięwzięć, by również wpisali się w to wspólne działanie – tłumaczył prezydent Krzysztof Jażdżyk.
Przedstawiciele ratusza są w kontakcie z organizacjami pozarządowymi i klubami seniora. Także Dom Pomocy Społecznej reaguje na sytuację - wstrzymano możliwość odwiedzin osób zamieszkujących placówkę.

Ważne ustalenia zapadają również na poziomie regionalnym oraz ogólnopolskim. Dziś na spotkaniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podjęto decyzje o odwołaniu wszystkich imprez masowych w kraju. Specjalne polecenia płyną również z Kuratorium Oświaty w Łodzi:

„W związku z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informuję, że Wojewoda Łódzki wydał polecenie nieorganizowania wycieczek i wyjazdów uczniów i dzieci oraz nieprzyjmowania w charakterze gości grup uczniów i dzieci z innych szkół i placówek. Polecenie dotyczy również nieorganizowania zbiorowych wyjść uczniów i dzieci do kin, teatrów, muzeów itp. oraz wydarzeń na terenie szkół i placówek takich jak akademie, apele czy koncerty. Polecenie obowiązuje od 9 marca 2020 r. do odwołania" - w specjalnym komunikacie o decyzjach poinformował Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wojciechowski. [źródło: Urząd Miasta Skierniewice]

bardzo dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz