skierniewickie.pl

Night Skating Skierniewice

Piątek 05.07.2019

W piątkowy wieczór, 19 lipca w godzinach 19.00 – 22.00 odbędzie się spotkanie miłośników jazdy na rolkach i przejazd ulicami miasta „Night Skating".

Harmonogram:
19:00 – 20:00 - Miejsce zbiórki i darmowe warsztaty – przy Bulwarze Przyjaźni z Chatelaillon-Plage
20:00 – 21:30 - Wyjazd na trasę rolkową
21:30 – 22:00 - Zakończenie przejazdu, rozdanie upominków

REGULAMIN Przejazdu Rolkarskiego „Night Skating Skierniewice"

I. CEL IMPREZY

Popularyzacja i upowszechnianie jazdy rolkami jako formy aktywności ruchowej;
Integracja środowiska lokalnego;
Propagowanie zdrowego stylu życia.

II. ORGANIZATOR:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach

III. TERMIN I MIEJSCE PRZEJAZDU ROLKOWEGO

Termin przejazdu rolkowego: 19.07.2019
Zbiórka uczestników przejazdu rolkowego – 19.00 przy Bulwarze Przyjaźni z Chatelaillon-Plage
Godzina startu: 20:00
Godzina zamknięcia przejazdu: 21:30
Długość trasy: ok. 8 km
Przebieg trasy: trasa przebiega ulicami miasta Skierniewice: Senatorska (Start),, Prymasowska, Konstytucji 3 Maja, Sienkiewicza, Dworcowa, Plac Dworcowy, Lelewela, Reymonta, Mszczonowska, Cicha, Trzcińska, Kopernika, Rawska, Graniczna, Strobowska, Batorego, Wojska Polskiego, Harcerska, 1 Maja, Czysta, Floriana, Kościelna (Meta)

IV. PROGRAM

19:00- miejsce zbiórki i darmowe warsztaty – przy Bulwarze Przyjaźni z Chatelaillon-Plage
20:00- wyjazd na trasę rolkową
21:30 – zakończenie przejazdu, rozdanie upominków

IV. TRASA PRZEJAZDU

Senatorska (Start), Prymasowska, Konstytucji 3 Maja, Sienkiewicza, Dworcowa, Plac Dworcowy, Lelewela, Reymonta, Rybickiego, Pomologiczna, Kopernika, Rawska, Aleja Niepodległości, Batorego, Mireckiego, Rawska, Rynek, Strykowska, Floriana, Kościelna (Meta)

V. ZGŁOSZENIA DO PRZEJAZDU ROLKARSKIEGO

Zgłoszeniem do przejazdu odbywa się bezpośrednio przed startem.
Z uwagi na rekreacyjny charakter przejazdu rolkowego nie obowiązują żadne wcześniejsze zapisy.

VI. OPŁATY

Udział w przejeździe jest bezpłatny.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA

Każdy uczestnik przed startem w przejeździe rolkowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.
W przejeździe rolkowym mogą wziąć udział turyści indywidualnie i grupowo.
Posiadanie przez uczestników przejazdu rolkowego niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się na rolkach, hamowania oraz skręcania, tak aby każdy uczestnik nie stwarzał zagrożenia dla siebie i innych.
W przejeździe ulicami miasta biorą udział wyłącznie osoby poruszające się na rolkach lub wrotkach. Inne środki transportu takie jak deskorolki, rowery i inne nie będące rolkami nie mogą zostać dopuszczone pod żadnym pozorem.
(nie dotyczy Organizatorów zabezpieczających trasę.)
Organizator zaleca używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych. Dla uczestników poniżej 15 roku życia noszenie kasku jest OBOWIĄZKOWE
Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w przejeździe jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
Uczestnicy przejazdu rolkowego ubezpieczają się we własnym zakresie.
Przestrzeganie Kodeksu Drogowego

VII. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW PRZEJAZDU ROLKARSKIEGO

Przejazd rolkowy będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
Uczestnicy przejazdu rolkowy zobowiązani są do:
Przestrzegania Regulaminu przejazdu rolkowego oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa przejazdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
Ze względu na rekreacyjny charakter przejazdu rolkowego oraz możliwość uczestnictwa w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie przejazdu.
Posiadanie sprawnych technicznie rolek bądź wrotek.
Każdy uczestnik przejazdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
W trakcie jazdy nie należy nadmiernie się rozpędzać, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.
Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
Osoby chcące zakończyć swój udział w przejeździe powinny natychmiast opuścić trasę przejazdu, poprzez zejście poza obszar jezdni, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Przed wyruszeniem pilot przejazdu rolkowego omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.
Uczestnicy biorą udział w przejeździe rolkowym na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowania w sposób nie zagrażający innym uczestnikom przejazdu.
Uwaga: Na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.
Przejazd rolkowy nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!
Na trasie zabrania się:
• Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
• Zaśmiecania trasy przejazdu oraz miejsc przyległych,
• Niszczenia przyrody,
• Zbaczania z trasy przejazdu bez zgody organizatora

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Przejazdu Rolkowego i jest zobowiązany do jego przestrzegania. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Ośrodka Sportu i z Rekreacji w Skierniewicach. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia uczestnika z konieczności przestrzegania go. Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia OC i NNW.
Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie przejazdu rolkowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
Nad bezpieczeństwem uczestników przejazdu rowerowego czuwa oprócz organizatora - Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach oraz Straż Miejska.
Trasa przejazdu rolkowego będzie częściowo zamknięta dla ruchu kołowego. Uczestnicy są zobowiązani poruszać się prawą stroną jezdni i stosować się do nakazów policji i służb porządkowych.
Wszyscy uczestnicy startując w przejeździe wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz