skierniewickie.pl

Turniej Piłki Plażowej Mężczyzn

Piątek 06.07.2018

W najbliższy weekend 7 i 8 lipca na kompleksie boisk plażowych przy ul. Pomologicznej 10 odbędzie się Turniej Piłki Plażowej Mężczyzn o Puchar Prezydenta Miasta Skierniewice.

Początek turnieju godz. 11.00

REGULAMIN TURNIEJU:

I. ORGANIZATOR
- OSiR Skierniewice

II. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU
- 7-8 lipca 2018 r. Sobota i Niedziela
- Rejestracja zawodników od 10.00 do 11.00
- Start Rozgrywek 11.00 w sobotę
- Kompleks Plażowy przy ul. Pomologicznej 10 w Skierniewicach (trzy boiska)

III. ZGŁOSZENIA
- Zgłoszenia pod numerem 798-178-980 lub przed turniejem do godziny 11.00 (chyba że wcześniej skończą się wolne miejsca)
- Wpisowe 90 zł od pary, płatne do 11.00 w dniu zawodów przy boisku
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji drużyny
w przypadku nie wpłacenia wpisowego lub podania danych niezgodnych
z prawdą;
- Losowanie odbędzie się po zakończeniu zapisów;

IV. UCZESTNICTWO
- Uczestnictwo w turnieju ma charakter dobrowolny, każdy biorący w nim udział czyni to na własna odpowiedzialność.

VI. PRZEPISY GRY
- W czasie gry obowiązują przepisy PZPS

Systemem rozgrywek:

- System Brazylijski do 2 przegranych meczów
- 1 set do 21 pkt. z przewagą 2 pkt.

UWAGA: organizator zastrzega sobie możliwość zamiany systemu rozgrywek ze względów organizacyjnych.

VII. DYSKFALIFIKACJE I WYKLUCZENIA
Zawody zostaną zweryfikowane jako przegrana bez gry (walkower)
w przypadku gdy:
- drużyna z własnej winy nie stawiła się do rozgrywek lub spóźni się więcej niż 10 minut;
- drużyna wzbrania się grać pod kierunkiem wyznaczonego sędziego;
- drużyna schodzi z boiska lub dekompletuje się przed zakończeniem spotkania, w tym przypadku drużynie przeciwnej dopisuje się punkty potrzebne do wygrania seta;
- w drużynie grają zawodnicy nieuprawnieni;

VIII. UWAGI KOŃCOWE
- Zespoły uczestniczące w rozgrywkach, ich opiekunowie, trenerzy, osoby towarzyszące obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu
i przepisów gry.
- Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez jej zawodników, kibiców, osoby towarzyszące podczas turnieju.
- Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe
w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek;
- Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa organizator.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział
w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki
i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z dojazdami na i z zawodów włącznie.
- Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz używanie ich wizerunku bezpłatnie przez organizatora w celach marketingowych oraz rozsyłanie do mediów i portali internetowych.

IX. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
- W kwestiach interpretacji regulaminu oraz nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

dobry
Ocena:
Komentarze (0)
Dodaj komentarz